મોટા ભાગના વાંચી લખી

2010 Ducati SportClassic GT1000 – Used 2010 SportClassic GT 1000 at Motorcyclist

21 Feb 2015 | Author: | ટિપ્પણીઓ બંધ પર 2010 Ducati SportClassic GT1000 – Used 2010 SportClassic GT 1000 at Motorcyclist
Ducati GT 1000

2010 SportClassic GT1000

2010 Ducati SportClassic GT1000

Intro

આ 2010 Ducati SportClassic is enhanced with the 1970s-era style of the GT1000, available in the traditional Ducati red, as well as black with white stripe livery. The Ducati GT1000 is a submodel of the SportClassic, which brings back the classic style of a bygone era of motorcycling. Combining the beauty of the Ducati GT models of the 1970s, together with the attitude and freedom of the 1950s, the Ducati SportClassic is a bike to be ridden with pride.

This motorcycle is for those who love the old look of a more classic bike, with a lot of chrome, spoked wheels cupped in handsome fenders, and classic chrome headlights. The Italian designers have made every effort possible to implement comfort, style, and speed with the Ducati SportClassic line.

Inspired by one of the original icons of Ducati, every element and component on the SportClassic is built with the highest quality materials, and specifically engineered with high performance as a priority. Don’t be fooled by the classical style, the SportClassic is an exquisitely modern Ducati motorcycle, but with all of the intense power noted in Ducati motorcycles of the past. The Ducati SportClassic handles confidently, and is equally exciting to ride.

It provides style, performance, and comfort that an experienced rider needs to cover long distances, without losing the primal experience that motorcycling is meant provide.

Riders on the Ducati SportClassic are positioned upright on a well-padded, cushiony dual seat that features ‘Ducatiprinted in white on the back. The rider’s foot-pegs are located a little forward, allowing more comfort and safe ground clearance on turns, while the passenger’s foot-pegs are consciously placed slightly back, also for ease and comfort. આ 2010 Ducati SportClassic is a sport bike built for two, allowing two riders to share equally in the glory of the ride.

The Ducati SportClassic and GT1000 designs start with the signature Ducati tubular Trellis frame. The GT is powered by the Desmo 1000 Dual Spark engine, first rate in its class. The cylinders come with their traditional cooling fins, and classic ‘Lconfiguration, which are adapted from the original Taglioni design, staying retro all the way.

Ducati GT 1000

The bike also comes with the latest 2 valve Desmo system, compact and exposed for the world to see, with fuel-injection and computer controlled engine management, ensuring that the 1000 Dual Spark engine is powerful and dependable.

The alloy hubs mount dual 12.6 inch brake discs up front, and a 9.6 inch disc in the rear, both using lightweight black Brembo floating callipers to provide extra stopping power. Braking performance on the Ducati SportClassic is further enhanced by classic black, steel-braided brake lines. There is no issue when you want to put on the brakes, as the bike reacts and stops quickly. The SportClassic is equipped with a wet clutch, allowing for less clutch-lever pull effort, and quieter operation.

The superior suspension on the Ducati SportClassic has an inverted fork on the front, and twin sided swing arm on the rear, allowing for compelling balance, and a visceral feel of the road. The bike is also know for its great responsiveness, and impressive sharpness through corners.

There is no storage built into this sports motorcycle, but for good reason. The Ducati SportClassic is built for speed, and can easily be upgraded for racing. If you are a long-distance traveler and need storage, Ducati offers several options for their SportClassic line.

The panniers are available on the GT100, Ducati Luggage Rack and bag for all models, and Ducati’s handlebar bag provides an option for quick access to smaller necessities.

આ 2010 Ducati SportClassic also comes with a sense of Hollywood. Not only does it bring back the sound, feel, and look of the stylish 1950s, but it has also been used in major blockbusters today, including Tron: Legacy, where it was featured as the iconic Tron Cycle.

Ducati GT 1000
Ducati GT 1000
Ducati GT 1000
Ducati GT 1000
Ducati GT 1000


રસપ્રદ લેખો

કારણ કે ટૅગ કરેલા:

શ્રેણી અન્ય લેખો "ડુકાટી":

અનુવાદ
 અનુવાદ સંપાદિત કરો
અમારા ભાગીદારો
અમારી પાછ્ળ આવો
અમારો સંપર્ક કરો
અમારા સંપર્કો

dima911@gmail.com

યુએસએસઆર જન્મેલા

423360519

About this site

For all questions about advertising, please contact listed on the site.


મોટરસાઈકલ સ્પષ્ટીકરણો સાથે યાદી, ચિત્રો, રેટિંગ્સ, સમીક્ષાઓ અને મોટરસાઈકલ વિશે discusssions.