મોટા ભાગના વાંચી લખી

Gilera રનર 180 FXR – સ્કૂટર કોમ્યુનિટી, સ્કૂટર્સ વિશે બધું…

જેને: Gilera | 8 જૂન 2015 | Comments Off પર Gilera રનર 180 FXR – સ્કૂટર કોમ્યુનિટી, સ્કૂટર્સ વિશે બધું…
Gilera Runner 180 FXR – Scooter Community, Everything about Scooters…

Gilera રનર 180 FXR 18,500 માઇલ. Needed some more two stroke oil so I rode down to Fritz Speed (the two stroke wizard) at Brookvale. Got the oil and started the chat and I got him to look at the Bitubo rear shock. Even though Id tightened up the spring Fritzy reckoned that it still wasn’t far enough so we cranked it up another few cm. Just as I was leaving he was listening to the idle and said hang on and proceded to fiddle around the carbie with his screw driver for a few seconds then told me to take it for a run around the block. I don’t quite know what he did but suddenly the scooter got its powerband right across the throttle range and took off like a scalded cat. Unbelievable! ...

સંપૂર્ણ લેખ વાંચો »
અનુવાદ
 અનુવાદ સંપાદિત કરો
અમારા ભાગીદારો
અમારી પાછ્ળ આવો
અમારો સંપર્ક કરો
અમારા સંપર્કો

dima911@gmail.com

યુએસએસઆર જન્મેલા

423360519

આ સાઇટ વિશે

જાહેરાત વિશે બધા પ્રશ્નો માટે, સાઇટ પર યાદી સંપર્ક કરો.


મોટરસાઈકલ સ્પષ્ટીકરણો સાથે યાદી, ચિત્રો, રેટિંગ્સ, સમીક્ષાઓ અને મોટરસાઈકલ વિશે discusssions.