ក្បាលមាតិកា "រថយន្ត BMW"

នៅក្នុងផ្នែកនៃអត្ថបទដែលបានចេញផ្សាយនេះ: 350

Timberwoof-s BMW R1100GS Page

rubric: រថយន្ត BMW | 5 មករា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Timberwoof-s BMW R1100GS Page
Timberwoof-s BMW R1100GS Page

The Quest Continues I-ve been riding BMWs. 1985 R80GS PD . ខែកុម្ភៈ, 1997 at San Jose BMW This was the first Bimmer I ever rode. A big bike compared to my trusty CB-1, I sat tall in the saddle. Despite its size, the bike inspired confidence. I liked it, but it was very tall and tippy to maneuver in the parking lot. I didn-t want to spend $5k on it. 1997 R1100RT . ខែតុលា, 1997 at Cal BMW in Mountain View This one had the Paralever and Telelever suspension. Its handling was quite competent. I just loved the way it stopped: No fork dive at all. The bike just stops. Driving this is like driving a big Lexus. It was comfy, but not really what I wanted. 1997 R1100R . ខែមករា, 1998 at San Francisco ...

មើលអត្ថបទពេញ »

F800GS Front Fork Support

rubric: រថយន្ត BMW | 5 មករា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ F800GS Front Fork Support
F800GS Front Fork Support

Here’s The Problem: You need to make a front tire repair, or you want to change the front tire. so you put the bike on the centerstand. You remove the front wheel and the bike takes a kamikaze plunge toward earth. In a heartbeat the bike is down; hopefully you’re not under it. BMW put their centerstand too far aft, which makes the bike incredibly front end heavy. Just try lifting the front wheel when the bike is on the centerstand and you’ll see what we mean. This forward weight bias makes tire repair very difficult (if not impossible in the field). One solution is to stack blocking under the skidplate (use sticks, stones, a pannier, your riding buddy, ឬ ...

មើលអត្ថបទពេញ »

The Specifications of a BMW R80/7 eHow

rubric: រថយន្ត BMW | 5 មករា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ The Specifications of a BMW R80/7 eHow
The Specifications of a BMW R80/7 eHow

The Specifications of a BMW R80/7 Engine The R80/7 features a 48.63-cubic-inch, ខ្យល់ត្រជាក់, ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបួននាក់, two-cylinder Boxer engine. The engine is horizontally opposed with a 3.3-inch bore and 2.8-inch stroke (1.18 stroke/bore ratio). It’s capable of generating 55 សេះនៅ 7,000 rpm and a maximum torque of 47 ft.-lb. នៅ 5,500 rpm. Suspension The front suspension on the R80/7 uses a telescopic fork with hydraulic shock absorber while the rear suspension uses a long swinging arm and adjustable strut. The suspension system gives 7.87 inches of travel in the front and 4.92 inches of travel in the rear. Brakes The braking system on the R80/7 consists of a 10.23-inch, single-piston-caliper, ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2015 រថយន្ត BMW 4 Series Gran Coupe might be a better 3 Series sedan

rubric: រថយន្ត BMW | 5 មករា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2015 រថយន្ត BMW 4 Series Gran Coupe might be a better 3 Series sedan
2015 BMW 4 Series Gran Coupe might be a better 3 Series sedan

2015 រថយន្ត BMW 4 Series Gran Coupe might be a better 3 Series sedan Compared to the 3 Series sedan, នេះ 4 Series Gran Coupe is both longer and wider by about half an inch (13មម), but is shorter in overall height by an inch and a half (38មម). និយាយតាមត្រង់, to our eyes, it looks a little better than the 3 Series, ផងដែរ, what with its longer roofline, more sculpted rear haunches and lower stance. Full interior volume specs for the 4GC aren’t available as of this writing, but we expect them to be roughly the same as the 3 Series, perhaps with a small decrease in headroom and rear legroom. Trunk space, នៅ 17 cubic feet (480 លីត្រ), matches the 3 Series sedan, and because the 4GC actually uses a hatchback ...

មើលអត្ថបទពេញ »

រថយន្ត BMW របស់ S 1000 Rr: “BMW FLASH-PROJECTIONDirect marketing by Serviceplan

rubric: រថយន្ត BMW | 4 មករា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ រថយន្ត BMW របស់ S 1000 Rr: “BMW FLASH-PROJECTIONDirect marketing by Serviceplan
BMW S 1000 Rr: “BMW FLASH-PROJECTION” Direct marketing by Serviceplan…

រថយន្ត BMW របស់ S 1000 Rr: BMW FLASH-PROJECTION Direct marketing by Serviceplan Credits Description: ប្រភេទ: Ambient Media (Large Scale) Advertiser: BMW GROUP Product/Service: រថយន្ត BMW របស់ S 1000 RR Agency: SERVICEPLAN Date of First Appearance: មករា 29 2010 12:00AM Entrant Company: SERVICEPLAN, Munich, GERMANY Chief Creative Officer: Alex Schill Production Company: EMBASSY OF DREAMS FILMPRODUKTION GMBH Producer: Helmut Hartl, Christian Schelb, Sebastian Eberhard Director: John Buche Camera: Thomas Kürzl Sound Design: Supreme Music / Hamburg Maximilian Olowinsky Offline: Jens Schneider Sound: m-sound / Munich Robert Miller Media placement: FilmCinema – 29.01.2010 Describe the brief/objective ...

មើលអត្ថបទពេញ »

BMW R1150r Review Owners Guide Books

rubric: រថយន្ត BMW | 4 មករា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ BMW R1150r Review Owners Guide Books
BMW R1150r Review Owners Guide Books

Bmw R1150r Review Owners Guide Books › ដោយឥតគិតថ្លៃ › ទាញយក › Bmw R1150r Review PDF REVIEW: រថយន្ត BMW R1200R – Bike Talk bmw r1150r review review bmw r1150r youtube louise brady gives us a short of the and comment on its muscle bike credentials 24 ពិនិត្យឡើងវិញ . r1200r review by hein jonker we have known for some time that old would be next last big boxers to benefi t from new BMW R1150RS Specifications BMW R1150RS for Sale 2004 BMW Rockster Review R1150RS Specs BMW R1150RS 07r1200r.pdf Read Now BMW R1150R SpecificationsBM Bikes bmw r1150r review bmw r1150r promo youtube video motorrad specifications start of production 1999 end n/a numbers produced price (2003) uk ...

មើលអត្ថបទពេញ »

BMW R1200R Conversions Kits Sold by Unit Garage

rubric: រថយន្ត BMW | 2 មករា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ BMW R1200R Conversions Kits Sold by Unit Garage
BMW R1200R Conversions Kits Sold by Unit Garage

Time-Machine BMWs Unit Garage’s new kit will make your 2006-2013 BMW R1200R look like a 1970s’ airhead. It’s safe to state that many owners of BMW’s R bikes have an appreciation for the Bavarian marque’s history and the Boxer engine’s long lineage, which dates all the way back to designer Max Friz in 1923. It’s also not too much of a stretch to assume that some of those folks look fondly upon the “toaster-tank” airhead models of the 1970s—the R50, R60 and R75—and might even wish their current R1200Rs looked a bit more like those simple, earlier BMWs. If that describes you, Unit Garage has a solution. The Italian company, headed by designer/engineer Fabio Marcaccini, has ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Linkert Carb

rubric: រថយន្ត BMW | 2 មករា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Linkert Carb
Linkert Carb

Last Motorcycle Run at the Maxton Mile A heavily modified Harley-Davidson Ironhead Sportster making a run at the Maxton Mile When most people think of land speed racing, the salt flats of Utah come to mind. Miles of smooth white terrain rolling out in seemingly all directions. But for those who don’t want to travel to the other side of the country, there has been a track operating right here in North Carolina outside of a small town called Maxton. The “Maxton Mile” as it is affectionally called by those who race there, is a converted runway that was originally built in 1942 for training WWII glider pilots. The track is roughly 2 miles long, 1 mile from the starting line ...

មើលអត្ថបទពេញ »

BMW R90S Vintage Motorcycles

rubric: រថយន្ត BMW | 2 មករា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ BMW R90S Vintage Motorcycles
BMW R90S Vintage Motorcycles

1977 Harley Davidson XLCR It’s that time of year that I start searching for, working on and writing about ‘winter projects’. Here in Southern California winter is all about having to switch from shorts to long pants and maybe a long sleeve t-shirt. OK…I said that just to make all of you that live in colder climates a bit jealous but the truth is, it does get cold here for us motorcyclists and though we may not have heated basements to build bikes in, my journalistic hero Peter Egan has the best, but we do have to warm up the garage at night to work on bikes. It’s no secret that I love the Harley Davidson XLCR, it really is one of the few Harley’s that I really do lust after…note ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2009 BMW HP2 Sport Motorcycle Review – ចុងក្រោយម៉ូតូ

rubric: រថយន្ត BMW | 1 មករា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2009 BMW HP2 Sport Motorcycle Review – ចុងក្រោយម៉ូតូ
2009 BMW HP2 Sport Motorcycle Review – Ultimate MotorCycling

2009 រថយន្ត BMW HP2 កីឡា | Motorcycle Review While the motorcycling community awaits the impending arrival of BMW’s new Superbike, the S 1000 RR, we take another look at a very substantial machine that may well suit some riders better than the new race bike; the HP2 Sport. A direct descendent of the R 1200 របស់ S, the HP2 jumped several stages of evolution in Darwin’s theory of natural selection, morphing into quite an impressive motorcycle. The HP2 (for high performance 2-cylinder) is an interesting amalgamation of old and new, utilizing a modified R 1200 S chassis laden with BMW’s stalwart powerplant, the Boxer Twin. Many non-Boxer fans will be asking why BMW would create a serious sport mount ...

មើលអត្ថបទពេញ »
ការបកប្រែ
 កែសម្រួលការបកប្រែ
ដៃគូរបស់យើង
តាម​ពួក​យើង
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទំនាក់ទំនងរបស់យើង

dima911@gmail.com

កើតនៅសហភាពសូវៀត

423360519

អំពីគេហទំព័រនេះ

សម្រាប់សំណួរទាំងអស់អំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, សូមទាក់ទងត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើតំបន់បណ្តាញ.


ម៉ូតូប្រភេទការជាមួយលក្ខណៈពិសេស, រូបភាព, ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់, ពិនិត្យនិង discusssions អំពីម៉ូតូ.