ក្បាលមាតិកា "រាជ Enfield"

នៅក្នុងផ្នែកនៃអត្ថបទដែលបានចេញផ្សាយនេះ: 269

រាជ Enfield ឥណ្ឌាប្រវត្តិម៉ូតូ – ចុងក្រោយម៉ូតូ

rubric: រាជ Enfield | 19 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ រាជ Enfield ឥណ្ឌាប្រវត្តិម៉ូតូ – ចុងក្រោយម៉ូតូ
Royal Enfield India Motorcycle History – Ultimate MotorCycling

Royal Enfield India | Motorcycle History Royal Enfield History Royal Enfield was incorporated as Enfield India Limited on the 21st of November in 1955 with the first bikes being assembled from CKD kits. It was the first 4-stroke motorcycle manufacturer in the India. ក្នុង 1956, the plant in Thiruvottiyur was set up and by the end of the year, 163 Enfield Bullets had been assembled and rolled off the new assembly line. Enfield India launched the 173cc Villiers-powered Crusader in India in 1973 to follow the successful Sherpa, a small motorcycle developed indigenously using many Bullet parts for those diffident about handling a Bullet which was followed by the Mini Bullet a 200 cc two stroke ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Vintage Auto World, Delhi, Delhi, India About Us

rubric: រាជ Enfield | 19 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Vintage Auto World, Delhi, Delhi, India About Us
Vintage Auto World, Delhi, Delhi, India About Us

Profile Vintage Auto World is a Sole Proprietorship business firm, which came into existence in the year 2007 at New Delhi, ប្រទេសឥណ្ឌា . It is revered as one of the prominent manufacturers, suppliers, and importers of classic and vintage range of automobiles, automobile spares, antique collectibles and offer services for motorcycle service tours . Under the support and guidance of Mr. Rohan Puri . we are able to establish a top-notch position in the industry and have extended our product range to suit client’s demand and specifications. Our comprehensive product range includes Lambretta GP200 (SIL) classic scooter, Innocenti API Lambretta Series 2 Li150 200 scooters, Scooter engine GP200 ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ពិនិត្យឡើងវិញ: Hero Honda Karizma ZMR VS Royal Enfield Bullet Classic 500 CarsB

rubric: រាជ Enfield | 18 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ពិនិត្យឡើងវិញ: Hero Honda Karizma ZMR VS Royal Enfield Bullet Classic 500 CarsB
Review: Hero Honda Karizma ZMR VS Royal Enfield Bullet Classic 500 CarsB…

ពិនិត្យឡើងវិញ: Hero Honda Karizma ZMR VS Royal Enfield Bullet Classic 500 One look at the Hero Honda’s original Karizma and we have all eyes rolling. The bike is a beauty with a good blend of performance, refinement, ភាពអាចជឿជាក់បាន, and comfort. Wile the old Karizma had all that any good sports bike would have to offer, Hero Honda launched a new version of Karizma, Karizma ZMR in late 2009. On one hand we have a sporty bike, and on the other a powerful beast. Royal Enfield has always been synonymous with hard core engine with grueling noise to make sure everyone knows that a bullet is around. នៅឡើយទេ, with times changing, the Chennai based manufacturer, made sure the upgrade Bullet Classic 500 had a relatively ...

មើលអត្ថបទពេញ »

What To Do After Buying A Royal Enfield?

rubric: រាជ Enfield | 18 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ What To Do After Buying A Royal Enfield?
What To Do After Buying A Royal Enfield?

What To Do After Buying A Royal Enfield? on June 1 2013, 8:23 pm Royal Enfield may be the oldest motorcycle company in continuous production but it also has a history of quality issues. Most of the buyers tend to customize their bikes and often change the stock parts. This customization is a grey area and the buyers are forced to go through numerous online forums and take advice from fellow bikers often leading to confusion. Based on user feedback we have made a list of things that you can do after getting your bike and those you better avoid. Before Buying the Bike: The PDI (pre-delivery inspection) is very important before buying a Royal Enfield. Royal Enfield bikes are popular scratch-magnets ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Classic Bike NewsJune 2011.

rubric: រាជ Enfield | 18 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Classic Bike NewsJune 2011.
Classic Bike News – June 2011.

June 2011 Classic bike news Above . Does the world really need another variation on the Royal Enfield theme? ជាការប្រសើរណាស់, បាទ, ជាការពិត. We’ll take ’em any shape, size, or colour. This model is the firm’s new cunningly-named Bullet 500. Fitted with RE’s ultra lean-burning, 84mm x 90mm, unit construction, single-cylinder motor (c/w 5-speed gearbox), the bike also offers both electric and kick-starting. The price? Ј3995. The quality of these bikes is constantly improving. And the fuel consumption is still over 70mpg. ឧសភា 2011 Classic bike news Don Godden: 1936-2011 We’ve only just heard the news about grasstrack racer, engineer, and businessman Don Godden who died ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ចំណុចរាជ Enfield Electra Twinspark នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា – តម្លៃ, ពិនិត្យឡើងវិញ, រូបថត…

rubric: រាជ Enfield | 17 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ចំណុចរាជ Enfield Electra Twinspark នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា – តម្លៃ, ពិនិត្យឡើងវិញ, រូបថត…
Royal Enfield Bullet Electra Twinspark in India – Prices, Reviews, Photos…

Royal Enfield Bullet Electra Twinspark Royal Enfield Bullet Electra Twinspark is a brand new bike from Royal Enfield known for its powerful pair of heavy wheels which rolls it out on Indian roads. A Twinspark ignition engine of the bike uses a Transistor Coil Ignition system which is best suited for high performance at top speeds. Featured with Gas shock absorbers with adjustable preload on the rear, brake lever on the right side like most Indian bikes which the previous model did not have and the petrol tank is free from graphics. ម៉ាស៊ីន នេះ 187 Kilo bullet is fired by a 346 cc four stroke engine which uses a Twinspark system to ignite fuel air mixture. The valves are operated by an over ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Under the Radar: The Royal Enfield Bullet 500 – Motorcycle Manufacturers

rubric: រាជ Enfield | 17 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Under the Radar: The Royal Enfield Bullet 500 – Motorcycle Manufacturers
Under the Radar: The Royal Enfield Bullet 500 – Motorcycle Manufacturers…

Related Content Santa and the bike shop This clever bit just came to us from vintage bike collector and friend of the magazine Burt Richmond. 1947 គំរូ AJS 16 មួយ 1947 គំរូ AJS 16 on display with other classic motorcycles at the Barber Vintage Motorsports Muse. បានរកឃើញនៅលើ eBay: 1957 Ariel Red Hunter We see a lot of nice Triumphs and BSAs on eBay every week, but it’s been a long time since we’ve see. Vintage Motorcycle Club Nepal Shares Photos of Classic Motor Bike Exhibition Royal Enfield Bullet 500 Years produced: 1952-62 Claimed power: 25hp @ 5,750rpm Top Speed : 78mph Engine type: 499cc air-cooled OHV single Transmission: 4-speed Weight: 420ផោន (សើម) MPG: 45-65 (est.) ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Subcompact CultureThe small car blog: The Other Teal Terror: Royal Enfield C5

rubric: រាជ Enfield | 16 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Subcompact CultureThe small car blog: The Other Teal Terror: Royal Enfield C5
Subcompact Culture – The small car blog: The Other Teal Terror: Royal Enfield C5

The Other Teal Terror: Royal Enfield C5 Andy and I have a lot in common: a passion for small cars, a love of good wine and beer, and wives who, as first generation Americans, don’t always get their idioms right. What else? We both own tiny machines in slightly less than masculine colors that are a little underpowered and way more fun than you might expect. This is my daily ride, មួយ 2010 Royal Enfield C5. I’ve got about 9,000 miles on it so far and it has certainly been an experience. History Royal Enfield has a long and rich history. Founded in 1893 in Redditch, England making bicycles, they then moned on to making quadricycles. They made their first motorcycle around 1911 1901. ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ចំណុចរាជ Enfield 500 – ទំព័រ 2 – PNW Riders

rubric: រាជ Enfield | 16 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ចំណុចរាជ Enfield 500 – ទំព័រ 2 – PNW Riders
Royal Enfield Bullet 500 – Page 2 – PNW Riders

ពី . Winston, OR I Ride . Nighthawk S 700, ចំណុចរាជ Enfield 500 The history is pretty detailed. I left out most of it because it was already pretty long. But for those who may be interested, here are a few details about it. I’ll just skim over the highlights. The Bullet dates back to 1931. Before that, George Townshend started a manufacturing company in 1851 in a village called Hunt End, near Redditch, in England. He first started making needles, then branched out into other things. They were located very close to the Enfield Armoury, and they eventually started making parts for Enfield rifles for the Armoury. They changed their name to Enfield Manufacturing in 1892. They added ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2010 Royal Enfield Bullet C5 Classic EFI Motorcycle Review and Article

rubric: រាជ Enfield | 15 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2010 Royal Enfield Bullet C5 Classic EFI Motorcycle Review and Article
2010 Royal Enfield Bullet C5 Classic EFI Motorcycle Review and Article

2010 Royal Enfield Bullet Classic Efi – The Empire Strikes Back During planning of the photo shoot for the Royal Enfield Bullet Classic EFI, photographer Hugh McLean and I discussed the opening scene from Lawrence of Arabia. For readers unfamiliar with David Lean’s 1962 បុរាណ, the film begins with actor Peter O’Toole fettling over a Brough Superior SS100 in the courtyard of a rural English home. The film sequence – in which the actor kicks the legendary motorcycle to life and rides it down a country road – is only three minutes in length, yet it is a poignant representation of the motorcycle experience. During most of the footage we can only see O’Toole’s face, which carries ...

មើលអត្ថបទពេញ »
ការបកប្រែ
 កែសម្រួលការបកប្រែ
ដៃគូរបស់យើង
តាម​យើង
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទំនាក់ទំនងរបស់យើង

dima911@gmail.com

កើតនៅសហភាពសូវៀត

423360519

អំពីគេហទំព័រនេះ

សម្រាប់សំណួរទាំងអស់អំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, សូមទាក់ទងត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើតំបន់បណ្តាញ.


ម៉ូតូប្រភេទការជាមួយលក្ខណៈពិសេស, រូបភាព, ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់, ពិនិត្យនិង discusssions អំពីម៉ូតូ.