ក្បាលមាតិកា "ជ័យជំនះ"

នៅក្នុងផ្នែកនៃអត្ថបទដែលបានចេញផ្សាយនេះ: 406

2007 gsx មិន-R750 ទល់នឹង Daytona 675 – ម៉ូតូអាមេរិច

rubric: ជ័យជំនះ | 19 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2007 gsx មិន-R750 ទល់នឹង Daytona 675 – ម៉ូតូអាមេរិច
2007 GSX-R750 vs Daytona 675 – Motorcycle USA

2007 gsx មិន-R750 ទល់នឹង Daytona 675 Abandoned by the premier road racing series, we pitted the Suzuki GSX-R750 against the Triumph Daytona 675 for a head-to-head battle we’re billing as the Exiles Comparo. What does the Triumph Daytona 675 and Suzuki GSX-R750 have in common with Lindsey Lohan and Britney Spears? Besides that we all want to dress up in leather body suits and flog them mercilessly. Bad jokes aside: At one time or another they’ve all been the toast of the town during their heyday but now find themselvescast aside with no place that they truly belong. We can’t help our fallen gal-pals but we can run an intervention for the bikes. Think of this test as a ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ជិះលើកដំបូង – 2006 គ្រាប់រ៉ុក្កែតជ័យជំនះ III បានក្លា – ទស្សនាវដ្តីបើកម៉ូតូ

rubric: ជ័យជំនះ | 18 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ជិះលើកដំបូង – 2006 គ្រាប់រ៉ុក្កែតជ័យជំនះ III បានក្លា – ទស្សនាវដ្តីបើកម៉ូតូ
First Ride – 2006 Triumph Rocket III Classic – Motorcyclist Magazine

An American bagger in London Looking out at the Triumph Rocket III Classic through the window of Auntie Ruth’s Diner, I couldn’t help thinking how much the new bike had in common with this place. Fifteen years ago, before John Bloor revealed the factory he’d built just up the road in Hinckley, England, this restaurant was a Little Chefa well-known chain that based its menu on traditional English fare. ឥឡូវ​នេះ, it’s been reborn as an American-style diner. The super-sized motorbike dominating the parking lot outside has evolved in similar fashion. When it was launched two years ago, the Rocket III was an unabashedly British naked bike. ឥឡូវ​នេះ, it’s been transformed ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2013 III បានពិនិត្យឡើងវិញរ៉ុក្កែត Roadster បានជ័យជំនះ

rubric: ជ័យជំនះ | 18 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2013 III បានពិនិត្យឡើងវិញរ៉ុក្កែត Roadster បានជ័យជំនះ
2013 Triumph Rocket III Roadster Review

2013 Roadster និងរ៉ុក្កែតជ័យជំនះ III បាន 2013 Roadster និងរ៉ុក្កែតជ័យជំនះ III បាន 2013 III បានពិនិត្យឡើងវិញរ៉ុក្កែត Roadster បានជ័យជំនះ 2013 Triumph Rocket III Roadster THE ROCKET III. IT OUT-MUSCLES. IT OUT-RIDES. (NO WONDER IT-S AN ICON.) The Rocket III Roadster has turned heads and taken on all comers. And beat them. Now the iconic 2.3 litre engine has increased power and torque through the first three gears to give this, the world-s largest production bike, an even meaner attitude. So pity the poor bloke who tries to out-muscle you. បន្ទាប់មក, there-s the Rocket III Touring. Bikers who enjoy seeing every inch of the country know that the Rocket III Touring devours the miles with style and a unique character that belies ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ជ័យជំនះ Street Triple 675 2013 – SC-គម្រោងការអស់កម្លាំងសាជីតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យ…

rubric: ជ័យជំនះ | 18 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ជ័យជំនះ Street Triple 675 2013 – SC-គម្រោងការអស់កម្លាំងសាជីតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យ…
TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2013 – SC-PROJECT CONIC EXHAUST How To Make…

ជ័យជំនះ Street Triple 675 2013 – SC-PROJECT CONIC EXHAUST What do you think about this video? dirtmaop: can’t wait to buy this in 2015. Long time but still can’t wait for the bike haha.п»ї victor rodriguez soler: the sound is amazing, ប៉ុន្តែ, will the passenger’s foot have some problem with the warm air of conic exhaust?п»ї calvin low: Nice п»ї Jason Daniel: I need this. Jeremy James: Is this a straight replacement or do I need to change the fuel mapping. Much nicer than the arrow upgrade I think. Triumph675dude: Haha oneyes I can’t spell Beaver 314: then it’s decided 🙂 🙂 i have a feeling i’m notta gonna want to let the throttle ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2013 ការទទួលជ័យជម្នះពានរង្វាន់អាគ្នេយ៍ជិះលើកដំបូង – ចុងក្រោយម៉ូតូ

rubric: ជ័យជំនះ | 17 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2013 ការទទួលជ័យជម្នះពានរង្វាន់អាគ្នេយ៍ជិះលើកដំបូង – ចុងក្រោយម៉ូតូ
2013 Triumph Trophy SE First Ride – Ultimate MotorCycling

2013 Triumph Trophy SE | ជិះលើកដំបូង 2013 Triumph Trophy SE Sport Tourer Test Building on the great success of the Triumph Tiger Explorer, Triumph has taken the same short stroke 1215cc liquid-cooled, 12 សន្ទះបិទបើក, DOHC, inline-3 and dropped it into a proper luxury/sport touring chassis, to create the 2013 Triumph Trophy SE. Designed to compete head on with the venerable BMW R 1200 RT, នេះ 2013 Triumph Trophy SE is long on luxurious features-including electronically adjustable WP suspension, traction control, linked ABS braking, highly customizable dashboard, adjustable windshield, and a full-bodied sound system-as well as being a highly capable handler. Taking the 2013 Triumph Trophy SE out ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ជ័យជំនះផ្លូវ TT600 ការសាកល្បង

rubric: ជ័យជំនះ | 17 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ជ័យជំនះផ្លូវ TT600 ការសាកល្បង
Triumph TT600 Road Test

Triumph TT600 launch May 18-19, 2000 Triumph has gone and thoroughly stuck its head into the hornets nest by releasing the TT600 about four years after it first came up with the idea. This time it is making no apologies for taking on the Japanese manufacturers at their own game in what is probably the most hotly contested classsupersport 600s. A quick scan of the specs panel and a walk around the bike reveal no great surprises. The package hangs off an alloy frame with a four-cylinder, រាវត្រជាក់, fuel-injected powerplant, six-speed transmission and so on. The performance claims fall somewhere in the middle of the pack, ជាមួយ 170 kilos dry weight and 110 horses being claimed. ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2006 ជ័យជំនះល្បឿនបួន - ត្រូវបានប្រើ 2006 ទស្សនាវដ្តីបួននៅល្បឿនម៉ូតូ

rubric: ជ័យជំនះ | 17 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2006 ជ័យជំនះល្បឿនបួន - ត្រូវបានប្រើ 2006 ទស្សនាវដ្តីបួននៅល្បឿនម៉ូតូ
2006 Triumph Speed Four – Used 2006 Speed Four at Motorcyclist Magazine

2006 Speed Four 2006 Triumph Speed Four Intro Triumph sport bikes always present enjoyable riding experiences. By no means do the Triumph models own the market, and they arent typically the most sought-after makes and models. ទោះជាយ៉ាងណា, ក្នុង 2005, Triumph offered a new dual-sport bike to the mix, preparing to phase out the Speed Four in favor of the new Triumph Daytona 675. To keep the rider favorite alive, Triumph presented the Speed Triple 1050 – a direct competitor to popular models such as the Yamaha FZ1 and the Ducati Monster 1100 EVO. នេះ 2006 Triumph Speed 1050 is appropriately named, as it is built for speed and performance. The body styling is a response to the growing popularity ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2004 ការប្រៀបធៀបល្បឿនបួនជ័យជំនះ – ម៉ូតូអាមេរិច

rubric: ជ័យជំនះ | 17 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2004 ការប្រៀបធៀបល្បឿនបួនជ័យជំនះ – ម៉ូតូអាមេរិច
2004 Triumph Speed Four Comparison – Motorcycle USA

2004 Triumph Speed Four Comparison We hope the Speed Four’s phallic-like intake snorkels don’t get us in trouble with the International Web Police. It should be no surprise, ជាការពិត, as the Triumph is the only member of the group with damping adjustment provisions (and variable preload) at both ends of the English Creamsicle (the orange models are supplanted by a hot yellow color for 2004; bad-boy black is the other option). Its 43mm fork is tied with the FZ6 for the stoutest stanchions, going the Yamaha one better by being a cartridge design instead of the damping-rod internals in the three others. While each of the low-tech-suspended trio has rear preload adjustment, only the ...

មើលអត្ថបទពេញ »

$4000 វះកាត់ Streetbike – ជ័យជំនះខ្លា 1050 – ទស្សនាវដ្តីបើកម៉ូតូ

rubric: ជ័យជំនះ | 17 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ $4000 វះកាត់ Streetbike – ជ័យជំនះខ្លា 1050 – ទស្សនាវដ្តីបើកម៉ូតូ
$4000 Streetbike Surgery – Triumph Tiger 1050 – Motorcyclist Magazine

Turning Bounce Into Pounce There I was on the mighty Tiger in a decreasing-radius left-hander, feeling confident and, ល្អ, fast. I was just waiting for the sound of something to start scraping. Then I hit a small bump and started bouncing. and bouncing. then I bounced some more and started freaking out! By the time I made it to the exit, it hit me: I needed suspension upgrades. When I bought this adventure-tourer a year ago, this wasn’t the sort of adventure I had in mind. I actually use the Tiger more like a sport-tourer, or even a sportbike. Aside from commuting and the annual Los Angeles to Laguna Seca road trip, most of my riding is through Southern California’s twisty ...

មើលអត្ថបទពេញ »

EICMA Update: Triumph Tiger 800XC Special Edition Unveiled – Gaadi.com

rubric: ជ័យជំនះ | 16 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ EICMA Update: Triumph Tiger 800XC Special Edition Unveiled – Gaadi.com
EICMA Update: Triumph Tiger 800XC Special Edition Unveiled – Gaadi.com

2013 EICMA Update: Triumph Tiger 800XC Special Edition Unveiled Triumph Motorcycles is one of the popular motorcycle manufacturers in Europe and at the EICMA they have unveiled the 2014 Tiger 800XC Special Edition. This special edition version brings a few cosmetic changes to differentiate it from the standard 800XC. Triumph is one of the most awaited motorcycle manufacturers in India. Ever since they revealed their India launch date and details. motorcycle enthusiasts across the country have been waiting in anticipation of the launch of the Triumph series. At the EICMA show Triumph was seen with a new variant of their popular adventure motorcycle 800XC. The new Triumph Tiger XC Special ...

មើលអត្ថបទពេញ »
ការបកប្រែ
 កែសម្រួលការបកប្រែ
ដៃគូរបស់យើង
តាម​យើង
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទំនាក់ទំនងរបស់យើង

dima911@gmail.com

កើតនៅសហភាពសូវៀត

423360519

អំពីគេហទំព័រនេះ

សម្រាប់សំណួរទាំងអស់អំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, សូមទាក់ទងត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើតំបន់បណ្តាញ.


ម៉ូតូប្រភេទការជាមួយលក្ខណៈពិសេស, រូបភាព, ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់, ពិនិត្យនិង discusssions អំពីម៉ូតូ.