ភាគច្រើនអានសរសេរ

ម៉ូតូ Guzzi ទីក្រុង Le Mans – វិគីភីឌា, ការសព្វវចនាធិប្បាយដោយឥតគិត

rubric: ម៉ូតូ Guzzi | 18 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ម៉ូតូ Guzzi ទីក្រុង Le Mans – វិគីភីឌា, ការសព្វវចនាធិប្បាយដោយឥតគិត
Moto Guzzi Le Mans – Wikipedia, the free encyclopedia

Moto Guzzi Le Mans Contents 850 Le Mans [ កែសម្រួល ] Released in 1976, នេះ 850 Le Mans was styled as a cafe racer. Although often referred to as the Le Mans Mark I, the first Le mans model was known by the factory as the 850 Le Mans, and is part of a long list of Moto Guzzi motorcycles developed since the company’s inception nearly 100 ឆ្នាំមុន. It had debuted at the Milan motorcycle show in November 1975, although the groundwork started several years before the eventual production version appeared. [ 1 ] It was developed from the earlier V7 Sport model [ 2 ] but moved performance far beyond the interim 750S and the 750 S3. The power output measured at the back wheel was some 71bhp, giving ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Moto Guzzi Motorcycle History, Quick History of Moto Guzzi Motorcycles

rubric: ម៉ូតូ Guzzi | 10 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Moto Guzzi Motorcycle History, Quick History of Moto Guzzi Motorcycles
Moto Guzzi Motorcycle History, Quick History of Moto Guzzi Motorcycles

Moto Guzzi Motorcycle History For most of its history the biggest Italian motorcycle manufacturer and successful racer struggled to stay alive. Moto Guzzi worked on tight budget and could for a long time only develop the highly in demand California model until Aprilia put new trust in the brand and a line of new bikes. A great friendship of three air corps buddies, Carlo Guzzi, Giorgio Parodi and Giovanni Ravelli who wanted to start a motorcycle firm after the First World War. However Ravelli was killed in a plane crash which was a shock to Carlo and Giorgio. They kept going with the motorcycle company and adapted the air corps icon (an eagle symbol) in his honor. Moto Guzzi has been the ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ម៉ូតូ Guzzi MGS-01 Corsa Motorcycle – ជិះលើកដំបូង & ពិនិត្យឡើងវិញ – ជិះម៉ូតូលើបណ្តាញ

rubric: ម៉ូតូ Guzzi | 6 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ម៉ូតូ Guzzi MGS-01 Corsa Motorcycle – ជិះលើកដំបូង & ពិនិត្យឡើងវិញ – ជិះម៉ូតូលើបណ្តាញ
Moto Guzzi MGS-01 Corsa Motorcycle – First Ride & Review – Motorcyclist Online

The sportiest Guzzi yet, and plenty impressive Moto Guzzi shocked everyone at last September’s Munich Show with the stylish and sporty MGS-01 គំរូ. Nine months later, it’s positively amazing to be carving around Northern Italy’s Adria circuit on the only running MGS-01 in the world. While street-legal versions won’t arrive until the end of next year, Guzzi will roll out a handful of these production racers in early 2004. One look says this massive air-cooled, shaft-driven, transverse V-twinsurrounded by elegantly curved bodywork and a first-class chassiscould only come from Moto Guzzi. That’s exactly what Guzzi boss Roberto Brovazzo wants us ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ម៉ូតូ Guzzi Stelvio 2011 review Ash On Bikes

rubric: ម៉ូតូ Guzzi | 2 មិថុនា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ម៉ូតូ Guzzi Stelvio 2011 review Ash On Bikes
Moto Guzzi Stelvio 2011 review Ash On Bikes

ម៉ូតូ Guzzi Stelvio 2011 review Moto Guzzis so often are nearly there. but not quite. They`ll have the spec, the looks, the power, plenty of goodwill towards this 90 year old company, then some irritating flaw will break the deal. The new Stelvio though finally shakes off this unhappy tradition. It`s pitched as the Stelvio always has been, directly at BMW`s R1200GS, and this time, if you go for the Guzzi instead of the default German bike, you don`t have to suffer for your eccentricity. នៅក្នុងរយៈពេលខ្លី, Moto Guzzi has done it, the Stelvio is a match, and for many riders even, it`s a better choice. Stelvio NTX There are two Stelvio models, the 8V and the NTX, aligned approximately with BMW`s stock ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Moto Guzzi Piaggio Group

rubric: ម៉ូតូ Guzzi | 23 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Moto Guzzi Piaggio Group
Moto Guzzi Piaggio Group

Moto Guzzi On 15 ខែមីនា 1921, the company Società Anonima Moto Guzzi was constituted in the offices of the notary Paolo Cassanello in Corso Aurelio Saffi, Genoa, for the fabrication and sale of motorcycles, and all other activities pertinent or correlated to the metalworking and mechanical engineering industries. The partners in the Company were the renowned Genovese ship owner Emanuele Vittorio Parodi, his son Giorgio and his friend Carlo Guzzi. Guzzi was a former comrade of Parodi’s in the Italian Air Corps, as was another friend Giovanni Ravelli, an aviator – like Parodi – who died, ទោះជាយ៉ាងណា, នៅលើ 11 ខែសីហា 1919 during a test flight. It was in memory of this friend that the spread-winged ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2009 ម៉ូតូ Guzzi 1200 Sport 4V – ម៉ូតូអាមេរិច

rubric: ម៉ូតូ Guzzi | 13 ឧសភា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2009 ម៉ូតូ Guzzi 1200 Sport 4V – ម៉ូតូអាមេរិច
2009 Moto Guzzi 1200 Sport 4V – Motorcycle USA

2009 ម៉ូតូ Guzzi 1200 Sport 4V The distinctive transverse-mounted V-Twin powers the Moto Guzzi 1200 កីឡា, but this year the 1151cc motor in four-valve instead of two. We’re not used to Guzzi coming up with new models, so when the long established Italian firm unveils something fresh it’s big news. But one development that’s slipped under the radar has been its significantly reworked for 2009 1200 កីឡា. The main difference, aside from some minor detail changes between this and the current model is the 1151cc V-Twin motor, which now has a four-valve head instead of two, which gives the 1200 Sport 4V a bit of extra shove. This is the engine that’s also used in Moto Guzzi’s ...

មើលអត្ថបទពេញ »

Quota 1000, Quota 1100 ES – ម៉ូតូ Guzzi – Gregory Bender

rubric: ម៉ូតូ Guzzi | 30 មេសា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ Quota 1000, Quota 1100 ES – ម៉ូតូ Guzzi – Gregory Bender
Quota 1000, Quota 1100 ES – Moto Guzzi – Gregory Bender

Moto Guzzi Quota 1000, Quota 1100 ES 2010 កញ្ញា 21 – I sold my 2000 Moto Guzzi Quota 1100 ES. I owned the Quota for over six years and sold it with 49,296 miles on the odometer (ខ្ញុំ​ដាក់ 29,796 ម៉ាយនៅលើវា). This page of material devoted to the Quota will remain active. Featured sections Air filter replacement Thanks to Charlie Taliaferro for providing this information on the Yahoo! Guzzi_Quota news group. In Charlie’s own words: Dimensions: 1.00 inch H; 8.75 inch L; 5.25 inch W Applications: Same as above, plus some Cagiva (Gran Canyon, ល) I have ordered the CG-9002 because the dimensions appear to be closest to stock. នេះ 33-2682 is just 1 ⁄ 8 inch too long, but I ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2013 ម៉ូតូ Guzzi កាលីហ្វញ៉ា 1400 Custom and Touring: Southern California

rubric: ម៉ូតូ Guzzi | 23 មេសា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2013 ម៉ូតូ Guzzi កាលីហ្វញ៉ា 1400 Custom and Touring: Southern California
2013 Moto Guzzi California 1400 Custom and Touring: Southern California…

2013 ម៉ូតូ Guzzi កាលីហ្វញ៉ា 1400 Custom and Touring: Southern California Riding Impression We have written extensively about the new Moto Guzzi California 1400 Custom and Touring models, including a tech piece. as well as our report from the European press introduction a few months ago. Those two articles contain all of the technical details, and I will only touch on a few of those below. This is the first all-new, ground-up, redesign of a Moto Guzzi model since the purchase of Moto Guzzi by Piaggio several years ago. នៅក្នុងរយៈពេលខ្លី, Piaggio views Moto Guzzi as the top European brand, and it seems prepared to spend the money necessary to develop motorcycles worthy of that position. I had to ride ...

មើលអត្ថបទពេញ »

2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized

rubric: ម៉ូតូ Guzzi | 22 មេសា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized
2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized

2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized | ពិនិត្យឡើងវិញ 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized 2013 Moto Guzzi V7 Racer Accessorized Motorcycle Test Without any doubt, Moto Guzzi has gotten quite a bit of mileage out of its V7 platform. There have been various versions of the standard upright model, with a variety of paint jobs defining the differences. នេះ ...

មើលអត្ថបទពេញ »

ម៉ូតូ Guzzi 3000 ie – webBikeWorld

rubric: ម៉ូតូ Guzzi | 19 មេសា 2015 | យោបល់បិទ នៅលើ ម៉ូតូ Guzzi 3000 ie – webBikeWorld
Moto Guzzi 3000 ie – webBikeWorld

by Texas Joe for webBikeWorld.com Mandello del Lario, ប្រទេសអ៊ីតាលី – Moto Guzzi S.p.A. has announced a limited production run of 6-cylinder cruisers based on the famed Moto Guzzi Centauro chassis and engine. The new MG-3000ie ( iniezione elettronica ) will also be sold in the U.S. starting this fall as a 2009 គំរូ, where it will be known as the MG-3000fi (fuel injection). But the biggest news is that the new bike was developed from a prototype created by our own webBikeWorld contributor “Texas Joe, who is known to our readers from his articles describing his “Custovation” projects, including the Ducati 750GT. his matching Ducati GT1000 and his beautiful Royal Enfield Interceptor Custovation. ...

មើលអត្ថបទពេញ »
ការបកប្រែ
 កែសម្រួលការបកប្រែ
ដៃគូរបស់យើង
តាម​ពួក​យើង
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទំនាក់ទំនងរបស់យើង

dima911@gmail.com

កើតនៅសហភាពសូវៀត

423360519

អំពីគេហទំព័រនេះ

សម្រាប់សំណួរទាំងអស់អំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, សូមទាក់ទងត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើតំបន់បណ្តាញ.


ម៉ូតូប្រភេទការជាមួយលក្ខណៈពិសេស, រូបភាព, ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់, ពិនិត្យនិង discusssions អំពីម៉ូតូ.