Most read write

2004 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 650 Consumer Reviews 2007 Suzuki V-Strom DL650

Rubric: Suzuki | 15 Jun 2015 | Comments Off នៅលើ 2004 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 650 Consumer Reviews 2007 Suzuki V-Strom DL650
2004 Suzuki V-Strom 650 Consumer Reviews 2007 Suzuki V-Strom DL650…

User Rating: Excellent Reliability: ការលួងលោម: Handling And Control: Quality and Craftsmanship: ប្រុស: Power band. Excellent finish and quality. Looks cool minus the front end looks. គុណវិបត្តិ: I cant find a comfortable seating position. Wind protection lacks. The Bottom Line: My final recommendation is, if you are looking for a good all-around machine with some higher-speed capability, this is the machine for you. Make sure it fits you though. I recently purchased my new 2007 Suzuki V-Strom as a hopefully worthy replacement for my 1989 Honda Transalp XL600V. I’ve had my Transalp for nearly 7 years now, bought used but in mint condition. I must say, I love the Transalp. For it’s ...

Read full article »

ក្រុមហ៊ុន Suzuki បានបង្ហាញ 2012 V-Strom 650 ABS Sport Rider

Rubric: Suzuki | 13 Jun 2015 | Comments Off នៅលើ ក្រុមហ៊ុន Suzuki បានបង្ហាញ 2012 V-Strom 650 ABS Sport Rider
Suzuki unveils 2012 V-Strom 650 ABS Sport Rider

146-1106-+suzuki-unveils-new-2011-vstrom-650-abs+1.jpg After a somewhat questionable teaser ad campaign that was inadvertently self-sabotaged when Suzuki Europe accidentally published photos on its website last week, Suzuki has officially pulled the wraps off its new 2012 V-Strom 650 ABS featuring numerous upgrades centered around more comfort and better low-end and midrange performance. The V-Strom 650 has been in American Suzuki’s lineup since 2004, and despite little exposure or fanfare has done reasonably well, even outlasting its liter-size stablemate V-Strom 1000. But with only minor updates since its introduction, Suzuki decided to freshen up the “Wee Strom” to better appeal to ...

Read full article »

2012 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 1000, V-Strom 1000 Adventure and V-Strom 650 ABS Adventure

Rubric: Suzuki | 5 Jun 2015 | Comments Off នៅលើ 2012 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 1000, V-Strom 1000 Adventure and V-Strom 650 ABS Adventure
2012 Suzuki V-Strom 1000, V-Strom 1000 Adventure and V-Strom 650 ABS Adventure…

2012 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 1000, V-Strom 1000 Adventure and V-Strom 650 ABS Adventure Announced Print Email a Friend Go Back Print this page Suzuki is bringing back its V-Strom 1000 សម្រាប់ 2012 and adding a new U.S.-only “Adventure” version with luggage. នេះ 2012 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 1000 is unchanged from its previous version, last offered as a 2009 គំរូ. It’s powered by the same 996cc liquid cooled, fuel-injected 90-degree V-Twin engine as the previous model. What is new is the V-Strom 1000 Adventure which is exclusive to the U.S. market. However, the only feature denoting the Adventure model are nylon (plastic rather than, និយាយ, aluminum) side cases and top box. This luggage set is more along ...

Read full article »

2014 Suzuki Burgman vs the Competition – ទំព័រ 8 – Suzuki Burgman Forum

Rubric: Suzuki | 29 ឧសភា 2015 | Comments Off នៅលើ 2014 Suzuki Burgman vs the Competition – ទំព័រ 8 – Suzuki Burgman Forum
2014 Suzuki Burgman vs the Competition – Page 8 – Suzuki Burgman Forum

So I was surprised to read about the CB500X mentioned in this thread. given that this was a thread I’d thought would compare the 2014 AN650 with other maxi’s including the Aprillia. For what it’s worth, I just returned from a 9 week holiday/vacation to Thailand and NZ. I spent 7 weeks riding a CB500X in NW Thailand, doing the Golden Triangle, Pai, Nan, Mae Hong Son loops and others. plenty of trail and ‘welloff-road that would have shaken most other road bikes to bits, including my maxi’s, and much more. Did 15000km on the CB500X and luv’d it. What a bike, revy engine, lively, spirited, ABS as standard, ពន្លឺ, economical, corners very well and so ...

Read full article »

2013 ក្រុមហ៊ុន Suzuki Burgman 650 ABS Pictures, Features and Details

Rubric: Suzuki | 14 ឧសភា 2015 | Comments Off នៅលើ 2013 ក្រុមហ៊ុន Suzuki Burgman 650 ABS Pictures, Features and Details
2013 Suzuki Burgman 650 ABS Pictures, Features and Details

2013 ក្រុមហ៊ុន Suzuki Burgman 650 ABS Launched Pictures And Details by Rohit Khurana • ខែវិច្ឆិកា 16, 2012 Advertisement We informed you that at the 2013 annual dealer meeting Suzuki. aside from clarifying things on their American operations, announced five new models for the 2013 model year lineup. Of those five, we have already talked about the all new 2013 Suzuki Boulevard C90T B.O.S.S and now we shall be talking about the most important scooter from Suzuki this year. It is none other than the Burgman 650 and its 2013 iteration has been revealed for the US market. Introduced in 2002 as the company’s flagship scooter, Suzuki’s Burgman 650 created a unique identity for itself and has a legion ...

Read full article »

2014 ក្រុមហ៊ុន Suzuki Burgman 650 ABS

Rubric: Suzuki | 11 ឧសភា 2015 | Comments Off នៅលើ 2014 ក្រុមហ៊ុន Suzuki Burgman 650 ABS
2014 Suzuki Burgman 650 ABS

Car reviews,SUV reviews,snowmobiles,ម៉ូតូ. 2014 ក្រុមហ៊ុន Suzuki Burgman 650 ABS Earlier it was said about the new Suzuki Scooter model of the family Burgman (2014 Burgman 200 ABS) . Today we decided to introduce you to another model of the same family. ដូច្នេះ, today’s topic is the new 2014 ក្រុមហ៊ុន Suzuki Burgman 600 ABS . This Scooter initiate well-designed engine type DOHC, 4-stroke with a two-cylinder, liquid-cooled system and displacement of 638cc. New Burgman is available in Silver color and has a lot of good performances. He’s great for the city and the crowds and to drive out of town. All the details on the new 2014 Burgman Scooter see below. ការបញ្ជូន: Automatic – SECVT Final Drive: ...

Read full article »

2013 Suzuki V-Strom 650A ABS Review

Rubric: Suzuki | 20 Apr 2015 | Comments Off នៅលើ 2013 Suzuki V-Strom 650A ABS Review
2013 Suzuki V-Strom 650A ABS Review

2013 Suzuki V-Strom 650A ABS 2013 Suzuki V-Strom 650A ABS 2013 Suzuki V-Strom 650A ABS 2013 Suzuki V-Strom 650A ABS Review 2013 Suzuki V-Strom 650A ABS Last year, Suzuki introduced the redesigned V-Strom 650 ABS that focused on more than comfort. It enhanced the running performance and in-town versatility of the popular V-Strom brand. The 645cc, v-twin engine features outstanding performance in low-to mid rpm range and has impressive styling that stands out in form and function. The V-Strom 650 ABS is an environmentally friendly vehicle that has excellent fuel economy for daily commuting and weekend touring. The Suzuki V-Strom 650 is just what you dreamed of to tackle on your exotic getaway. ...

Read full article »

ម៉ូតូ maniacs: 2013 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 650 ABS Adventure TwoWheelMania

Rubric: Suzuki | 9 Apr 2015 | Comments Off នៅលើ ម៉ូតូ maniacs: 2013 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 650 ABS Adventure TwoWheelMania
Motorcycle Maniac: 2013 Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure TwoWheelMania

ម៉ូតូ maniacs: 2013 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 650 ABS Adventure 2013 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 650 ABS Adventure: An Impressive Adventure Touring Bike The 2013 V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 650 ABS Adventure may be a mouthful to say, but it’s a joy to ride. For more than a decade, Suzuki has been producing models of this adventure motorcycle to wide acclaim. Its newest version may be the best yet, as a dazzling new look goes along with updated features, a powerful engine and supreme agility to create an excellent bike any motorcycle fan can appreciate. This dual-sport adventure bike, while more of a street bike than anything else, is a unique machine capable of providing owners with a truly special riding experience. ...

Read full article »

V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 650 ABS with Adventure Pack (2013 – ) expert review – ជិះកង់…

Rubric: Suzuki | 3 Apr 2015 | Comments Off នៅលើ V-Strom ក្រុមហ៊ុន Suzuki 650 ABS with Adventure Pack (2013 – ) expert review – ជិះកង់…
Suzuki V-Strom 650 ABS with Adventure Pack (2013 – ) expert review – Bike…

Bike Trader Comfortable over distance Great value for money CONS Ugly front face The headlights look like bug eyes Hasn’t quite got full off-road ability PERFORMANCE The V-Strom has a very smooth V-twin engine. It surprised us at just how rapid a 650cc bike can be. It’s good for 100mph with plenty left in 6 before it reaches the redline. While it has 66hp, so not as much as the Tiger 800’s 94hp and the F 800 GS’s 85hp, the V-Strom accelerates better than the F 800 GS and its 66hp is entirely usable. The F 800 GS is very vibey and simply not as smooth to ride as the V-Strom. Stability at low and high speeds is excellent, even with a fully-loaded top box and pillion on the back. ...

Read full article »

Suzuki DL650 V-Strom 2012: All-rounded!

Rubric: Suzuki | 24 មីនា 2015 | Comments Off នៅលើ Suzuki DL650 V-Strom 2012: All-rounded!
Suzuki DL650 V-Strom 2012: All-rounded!

Suzuki DL650 V-Strom 2012: All-rounded! ខែកុម្ភៈ 7, 2012 | បានដាក់នៅក្រោម: Suzuki | Posted by: latestbikesinfo In the middle of 2011, without warning, Suzuki reiterates its DL 650 V-Strom. Dress completely revised, reworked engine Gladius for more roundness, new provision of equipment, standard ABS and many optional accessories: the operation aims to revive the career of the versatile Suzuki trail … and does seem to fly! Suzuki DL650 V-Strom 2011 to 2012: First test The trails of mid-displacement unfamiliar crisis. The “ roll-always “ looking for a versatile bike is always go to the concessions, as well as those seeking a “ real “ average displacement adapted to walking as a duo, ...

Read full article »
ការបកប្រែ
 កែសម្រួលការបកប្រែ
ដៃគូរបស់យើង
តាម​យើង
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទំនាក់ទំនងរបស់យើង

dima911@gmail.com

កើតនៅសហភាពសូវៀត

423360519

អំពីគេហទំព័រនេះ

សម្រាប់សំណួរទាំងអស់អំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, សូមទាក់ទងត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើតំបន់បណ្តាញ.


ម៉ូតូប្រភេទការជាមួយលក្ខណៈពិសេស, រូបភាព, ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់, ពិនិត្យនិង discusssions អំពីម៉ូតូ.