ഉള്ളടക്ക തലക്കെട്ടുകൾ "മോട്ടോ ഗുജ്ജി"

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ: 890

കണ്ടെത്തി: മോട്ടോ ഗുജ്ജി നോർവേ മിസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 20 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ കണ്ടെത്തി: മോട്ടോ ഗുജ്ജി നോർവേ മിസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ
Spotted: Moto Guzzi Norge Miss Motorcycle

കണ്ടെത്തി: മോട്ടോ ഗുജ്ജി നോർജ് മോട്ടോ ഗുജ്ജി നോർജ് കുറച്ചു കാലം ടൂറിംഗ് ബൈക്കുകൾ എന്റെ അവബോധം പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള രംഗത്തുണ്ട്. വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ മോഡലുകൾ ഒരു, അത് മികച്ച ലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രായോഗിക ഒരാളായി സംഭവിക്കുന്നു - പുറമേ കനത്ത ഒരു എങ്കിൽ. ഒരു പുതിയ മോഡൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കൂടി, മുഖ്യധാരാ മോട്ടോ ഗുജ്ജി എത്തിക്കാനുള്ള അദമ്യമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി, നോർജ് പോലും ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ടൂറിംഗ് വിപണിയിൽ അവഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പല ഇറ്റാലിയൻ സൈക്കിൾ കമ്പനികൾ പോലെ, മോട്ടോ ഗുജ്ജി അതിന്റെ അവകാശവും അവിശ്വസനീയമായ അഭിമാനിക്കുന്നു, ഒപ്പം നോർജ് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേക ഒരുത്തൻ. ഇത് ജിടി നോർജ് പേരിലായിരുന്നു, കമ്പനിയുടെ തകർപ്പൻ 1928 model – itself named for the airship that was ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

മോട്ടോ ഗുജ്ജി V7 ക്ലാസിക് (2010) അവലോകനം

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 20 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ മോട്ടോ ഗുജ്ജി V7 ക്ലാസിക് (2010) അവലോകനം
Moto Guzzi V7 Classic (2010) review

Thread: മോട്ടോ ഗുജ്ജി V7 ക്ലാസിക് (2010) review Moto Guzzi V7 Classic (2010) review Braaaarp. Braaaarp. burrrr pop pop pop. This Moto Guzzi V7 Classic sounds beautiful (and loud) with the lovely Neptune mufflers installed. I have graciously been lent this lovely 2010 V7 Classic 750 from Mark at Scooterazzi while my poor red girl is getting repaired still. It is quite a contrast to the Norge I was lent before that. Well where do I start? 1970 meets 2010 is the best way of describing the V7. Classic styling with a few mod cons. More about that later. Look at the specs and it’s not a Gixxer beater. 49hp? Is that all? Who the hell would only want that much? Well you are missing the point ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

New products from Moto Guzzi, Vespa and Aprilia introduced at Eicma

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 19 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ New products from Moto Guzzi, Vespa and Aprilia introduced at Eicma
New products from Moto Guzzi, Vespa and Aprilia introduced at Eicma …

New products from Moto Guzzi, Vespa and Aprilia introduced at Eicma The long awaited new products from the leading Group in Europe made their début at Milan: മോട്ടോ ഗുജ്ജി കാലിഫോർണിയ 1400, വെസ്പ 946 Aprilia Caponord 1200 and Aprilia RSV4 R ABS Milan, 13 November 2012 – At Eicma 2012 the Piaggio Group reconfirms its status as main European manufacturer and global player, introducing new products both in the motorcycle and scooter segments. These are products which belong to the most important brands in the Group, brands with a wealth of style and technology such as Moto Guzzi, worldwide ambassadors of Italian Style like Vespa and intense sport brands like Aprilia. The new Moto Guzzi California ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

The Vintage Moto Guzzi V7 750 “Very SpecialDocuBlog Life´s too short

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 19 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ The Vintage Moto Guzzi V7 750 “Very SpecialDocuBlog Life´s too short
The Vintage Moto Guzzi V7 750 “Very Special” DocuBlog Life´s too short…

Hello! It does not necessarily need many words to express my current “bike status”: Winter Work (3) This should be it! Guzzi is now looking forward to the 2014 season – she rumbled pretty well after I left my garage yesterday. But this is what happened before: I gave the bike a proper cleaning last week which meant that I still had to polish all the steel/alloy/chrome bits. Nevr Dull, Luster Lace and standard hard wax for frame and body parts are my favorites for bringing back the 70s shine. It turned out to be the easiest job of the day, only leaving me with aching finger tips after I finished the spoke polish. Worth it, of course – salt and rot were gone! The final work – changing ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

Coppia Fanali CEV Laterali Freccia Guzzi Ercole Ercolino Motocarro Cabinato

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 18 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ Coppia Fanali CEV Laterali Freccia Guzzi Ercole Ercolino Motocarro Cabinato
Coppia Fanali CEV Laterali Freccia Guzzi Ercole Ercolino Motocarro Cabinato…

COPPIA FANALI CEV LATERALI FRECCIA GUZZI ERCOLE ERCOLINO MOTOCARRO CABINATO APE Condizioni generali di vendita Chi siamo FUSARO MOTO Eun negozio reale, presente in Bitonto in via Giovanna da Durazzo, 2 ed on-line con negozio Ebay e Sito Internet dedicato. Vi offriamo realmente ciò che è descritto in annuncio e vedete in foto. I nostri prodotti sono nuovi, certificati e garantiti. Ricevute fiscali I prodotti acquistati sono muniti di regolare scontrino fiscale o fattura . se richiesta dal cliente. Per l’emissione della fattura comunicateci tempestivamente, tramite il sistema di messaggi di ebay, il vostro codice fiscale (nel caso di utenti privati) o il numero di partita IVA ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

മോട്ടോ ഗുജ്ജി ക്ലബ് പോളണ്ട്: ഒരു ജൂബിലി ആയിരുന്നു – മോട്ടോ ഗുജ്ജി ലോക ക്ലബ്

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 18 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ മോട്ടോ ഗുജ്ജി ക്ലബ് പോളണ്ട്: ഒരു ജൂബിലി ആയിരുന്നു – മോട്ടോ ഗുജ്ജി ലോക ക്ലബ്
Moto Guzzi Club Poland: It was a Jubilee – Moto Guzzi World Club

മോട്ടോ ഗുജ്ജി ക്ലബ് പോളണ്ട്: It was a Jubilee Moto Guzzi Club Poland: rally 2009 Already for the tenth time, Moto Guzzi motorcycle fans and their invited friends riding bikes of other makes got together to spend a few days of June in a friendly atmosphere. This time the rally was organized by the Lublin Chapter of Moto Guzzi Club Poland and for the location of the event, a picturesque region of Eastern Poland was chosen, just by the border with Ukraine. A small charming town of Susiec was our base. Although officially the rally was to start on Friday, many of us had already arrived on Wednesday and Thursday. The lovely area encouraged short bike trips and the forests full of sparkling streams ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

Moto Guzzi Speeds Into Daytona Bike Week motorcycle news @ Top Speed

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 18 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ Moto Guzzi Speeds Into Daytona Bike Week motorcycle news @ Top Speed
Moto Guzzi Speeds Into Daytona Bike Week motorcycle news @ Top Speed

Moto Guzzi speeds into Daytona Bike Week Posted on 03.2.2007 03:00 by Anthony Kodack continue reading Moto Guzzi USA, manufacturer of the legendary Italian Eagle Moto Guzzi(r) motorcycle and a pioneer of two-wheel vehicles will be speeding into Daytona Bike Week, at the International Speedway, March 3-11, 2007. During the week, consumers will have the opportunity to test ride the latest Moto Guzzi motorcycles, as well as see world-class racer Gianfranco Guareschi compete in the BOTT ( Battle of The Twins). Moto Guzzi Demo Rides Motorcycle lovers eager to test ride one of the limited number of the Italian Eagle models available in the U.S should stop by the Moto Guzzi tent located at Daytona ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

2008 Moto Guzzi Norge 1200 – Test Drives – 2008 Moto-Guzzi Touring – സൈക്കിൾ…

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 18 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ 2008 Moto Guzzi Norge 1200 – Test Drives – 2008 Moto-Guzzi Touring – സൈക്കിൾ…
2008 Moto Guzzi Norge 1200 – Test Drives – 2008 Moto-Guzzi Touring – Cycle…

2008 Moto Guzzi Norge 1200 Message * : Email me a copy of this message * mandatory fields Italian Passport Despite an italian passport and a specification sheet that would lead you to believe that its nearest competitor would be Ducati, it only takes a few minutes of riding Moto Guzzi’s Norge 1200 for the uncanny resemblance to BMW’s Boxer-powered motorcycles to surface. Where modern Ducati twins are aggressiveeager to rev and sporting by lineagethe air-cooled transversely mounted V-twin of a Moto Guzzi has a relaxed boxer-like gait, and ever since we rode the naked Breva (on which the Norge is based) we believed it to be just saddlebags and a windshield away from becoming a ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

Moto Guzzi Le Mans – വിക്കിപീഡിയ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 18 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ Moto Guzzi Le Mans – വിക്കിപീഡിയ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം
Moto Guzzi Le Mans – Wikipedia, the free encyclopedia

Moto Guzzi Le Mans Contents 850 ലെ മ്യാന്സ് [ തിരുത്തുക ] Released in 1976, The 850 Le Mans was styled as a cafe racer. Although often referred to as the Le Mans Mark I, the first Le mans model was known by the factory as the 850 ലെ മ്യാന്സ്, and is part of a long list of Moto Guzzi motorcycles developed since the company’s inception nearly 100 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്. It had debuted at the Milan motorcycle show in November 1975, although the groundwork started several years before the eventual production version appeared. [ 1 ] It was developed from the earlier V7 Sport model [ 2 ] but moved performance far beyond the interim 750S and the 750 S3. The power output measured at the back wheel was some 71bhp, giving ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

1973 Moto Guzzi GT 850 Pipeburn.com

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 18 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ 1973 Moto Guzzi GT 850 Pipeburn.com
1973 Moto Guzzi GT 850 Pipeburn.com

1973 Moto Guzzi GT 850 The words “Gran Turismo” never seemed more apt. Click for a larger image For those of you who missed out on signing up for the 2011 Pipeburn Meat Burn Burn (it’s this weekend, guys!) or for the rest of you overseas types, we’ve been sending out regular updates on the day to all those who put up their hands. In the last one we mentioned that we’d be riding on dirt for a small part of the day. Cue about 27 frantic questions from some of the attendees sweating bullets about riding their bikes off-road. I duly diffused the panic (hello Mike if you’re reading) and went on my merry way, which on this particular day involved shooting the beautiful Guzzi you see ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »
വിവർത്തനം
 തിരുത്തുക പരിഭാഷ
ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ
ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ

dima911@gmail.com

സോവിയറ്റ് ജനിച്ച

423360519

ഈ സൈറ്റ് കുറിച്ച്

പരസ്യം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, ദയവായി സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെടുക.


സവിശേഷതകളും കൊണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ കാറ്റലോഗ്, ചിത്രങ്ങൾ, റേറ്റിംഗ്, മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ സംബന്ധിച്ച അവലോകനങ്ങളും ദിസ്ചുഷ്സിഒംസ്.