ഉള്ളടക്ക തലക്കെട്ടുകൾ "മോട്ടോ ഗുജ്ജി"

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ: 890

2014 മോട്ടോ ഗുജ്ജി കാലിഫോർണിയ 1400 Touring Road Test Rider Magazine

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 13 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ 2014 മോട്ടോ ഗുജ്ജി കാലിഫോർണിയ 1400 Touring Road Test Rider Magazine
2014 Moto Guzzi California 1400 Touring Road Test Rider Magazine

2014 മോട്ടോ ഗുജ്ജി കാലിഫോർണിയ 1400 Touring Road Test Lights, chrome, action! The California 1400 Touring offers a classic style, good wind protection, bagger convenience and plenty of comfort. Photo Credit: Scott Hirko September 4, 2013 Flashback to 1970. Richard Nixon is in the White House, American troops are in Vietnam and the AMC Gremlin is in dealerships. Little known in the U.S. at the time, Moto Guzzi captures a slice of the lucrative police market with a full-dress version of the Eldorado 850, which was more powerful, more maneuverable, lighter and less expensive than the dominant police bike at the time, the Harley-Davidson FLH ( Retrospective . ഒക്ടോബർ 2012). A civilian version, ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

RealClassic.co.uk: 1978 Moto Guzzi T3

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 13 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ RealClassic.co.uk: 1978 Moto Guzzi T3
RealClassic.co.uk: 1978 Moto Guzzi T3

മോട്ടോ ഗുജ്ജി 850 T3 Warren L Mutz tried to buy a BMW but they wouldn’t sell one to him, so he ended up with a Moto Guzzi T3. And a blister on his toe. ൽ 1979 I was determined to add a European touring bike, a brand new BMW, to my shed. I lived in New York then, കുറിച്ച് 35 miles north of New York City. I rode my Harley to the local BMW dealer; I had a good job, money in the bank and a cash deposit in my pocket. After wandering around the showroom for about 45 minutes with no one inside except the sales staff and me, it became obvious that none of the sales staff were willing to wait on someone like me. So in frustration I got back on my Harley and rode south to the local Moto Guzzi dealer, ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

Custom Moto Guzzi Dashboard – വെബ്ബികെവൊര്ല്ദ്

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 13 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ Custom Moto Guzzi Dashboard – വെബ്ബികെവൊര്ല്ദ്
Custom Moto Guzzi Dashboard – webBikeWorld

Custom Moto Guzzi Dashboard by Vin Heron for webBikeWorld Since buying my Jackal I had really missed the benefits of a tacho and as it was my first Guzzi, I could only go by the sound and feel of the engine to tell me whether or not it was happy with the revs I was using during changing up or down the box – I did not have a clue as to what those revs actually were. OK, I wasn’t doing clutchless racing changes all over the place, and my lap times to the local bikers meet were not really a consideration, but still, I was determined to fit a tachometer to see what was going on in the noisy bit. I also really wanted an analogue clock for use when touring (I was late a couple of times last ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

1979 മോട്ടോ ഗുജ്ജി: An Italian Motorcycle That’s California Cool – ക്ലാസിക്…

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 12 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ 1979 മോട്ടോ ഗുജ്ജി: An Italian Motorcycle That’s California Cool – ക്ലാസിക്…
1979 Moto Guzzi: An Italian Motorcycle That’s California Cool – Classic…

Related Content MidAmerica Auctions at Motorcyclepedia Museum MidAmerica Auctions Presents the Premier Motorcyclepedia Museums Spring Festival and Antique Motorcy. Introducing the Moto Guzzi California 1400 Touring and Custom Models Elegant, with a spectacular visual impact, the lines of the 1400 California convey unmistakeable Mot. Motorcycle Classics at Motogiro America If you’re like, oh, കുറിച്ച് 99.9 percent of classic bike fans, right about now you’re probably wishing. Barry Porter’s Benelli Sei 750 Moto Guzzi T3 California Claimed power: 59 hp @ 6,800 rpm Top speed: 100 mph Engine: 844 cc air-cooled OHV 90-degree V-twin Weight (wet): 540 lb. (245 കി. ഗ്രാം) Fuel ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

വില്പനയ്ക്ക്: 1973 മോട്ടോ ഗുജ്ജി 750 AHMRA Racer Classic Sport Bikes

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 12 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ വില്പനയ്ക്ക്: 1973 മോട്ടോ ഗുജ്ജി 750 AHMRA Racer Classic Sport Bikes
For Sale: 1973 Moto Guzzi 750 AHMRA Racer Classic Sport Bikes…

വില്പനയ്ക്ക്: 1973 മോട്ടോ ഗുജ്ജി 750 AHMRA Racer Posted on June 30, 2011 by tad For all the interest I have in getting my body out onto a racetrack to hone my skills on a modern 600cc sportbike, those bikes all seem like such… appliances. I’ve ridden a few and I know they’re fast and I know they’re reliable. പക്ഷേ, once you get past the nearly insane levels of performance available, they seem sort of bland. Soulless. I think that’s the major attraction for me: I wouldn’t care about thrashing one half to death. That’s when I start to think, “Hey, you know what would be a cool machine to race? A vintage BMW sidecar rig!” But I can never seem to find anyone crazy enough ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

November 12, 2009 ഭാഗം 4

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 12 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ November 12, 2009 ഭാഗം 4
November 12, 2009 Part 4

Your message has been sent! CHECK OUT THE SEAT FROM LE PERA, PINKY CHARITY BIKE EVENT SHUT DOWN, RSD ON DISPLAY, SCOTT JACOBS LENDS A HOLIDAY SPIRIT A HAND, WIN A WARLOCK GUITAR FROM LITA FORD, KRAWIEC READY TO BATTLE FOR A SECOND NHRA TITLE AT POMONA, BAGGER PARTS TOUR PACK STORAGE RACK FROM BIKERS CHOICE, BARN FIND EDSEL AND THAT IS ALL YOU GET FROM US. EDSEL DEAL OF THE WEEKSo I decided to sell my 1960 Edsel ranger 2 door sedan. It’s 1 of only 777 ever made. I purchased it from a collector find I just dont have time opportunity for it. I have the paperwork for it but the tags are not at the moment up to date. It was a barn find when I got it, all orig and still is. I got ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

Moto Guzzi Norge GT 8V Motorcycles

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 12 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ Moto Guzzi Norge GT 8V Motorcycles
Moto Guzzi Norge GT 8V Motorcycles

വിവരണം: Einstein was a Moto Guzzi Tourer power. Now the revamp the Norge to build on traditions of the house. It’s about time. While Stelvio, Griso and 1200 Sport can boast several years of the four-valve engine from Moto Guzzi labored calculated the travel steamer Norge still from the old two-valve engine – although it is currently in a fully loaded truckload strong pulling power and lots of steam very welcome. But better late than never. The 90th Anniversary of the Italian brand gets the Norge now the latest drive of the house that presents itself even freshly redesigned, with new valves and cam shafts, including oil cooler, larger exhaust and improved engine management. The distinctive ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

Moto Guzzi MGS-01 scores a double win at Daytona

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 12 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ Moto Guzzi MGS-01 scores a double win at Daytona
Moto Guzzi MGS-01 scores a double win at Daytona

Moto Guzzi MGS-01 Corsa Wins at Daytona Gianfranco Guareschi rode the stunning Moto Guzzi MGS-01 to two race wins during the annual Bike Week held at the International Speedway, Daytona Beach, in Florida, one of the most spectacular and legendary motor races in the US, and a crucial event in the AHRMA Modern Road Race Classes championship calendar. The victories come just a few days before the legendary Italian marque’s 85th anniversary. The Formula 1 class of the BOT (Battle of Twins) race is for motorcycles with no limitations on engine displacement or modifications. Yet that still wasn’t enough to stop Guareschi’s completely standard Moto Guzzi MGS-01 Corsa from taking first place ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

Moto G DealsHigh Quality Smartphone at a Low Price

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 12 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ Moto G DealsHigh Quality Smartphone at a Low Price
Moto G Deals – High Quality Smartphone at a Low Price

Moto G Deals The new Moto G from Google / Motorola is an exceptional smartphone that comes with an even better price tag. Built with one of the sharpest 4.5″ HD display in its class, all-day battery, quad-core speed, Android 4.3 (KitKat coming soon) and interchangeable backs to customize your phone this phone is a true contender in the smartphone market place. Product Description Motorola has been around for ages and known for its sharp design aesthetics and high powered handsets. The Moto G is no exception. It comes packed with features and amazing specs at a very affordable price. Design and Display At 4.5 inches of crystal clear display, the Moto G will bring a smile to your face. ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »

Honda Shadow 750S and Moto Guzzi Nevada Last Of The 750 S Motocycle Cruiser

.വിനോദം: മോട്ടോ ഗുജ്ജി | 12 ജൂൺ 2015 | ഓഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൺ Honda Shadow 750S and Moto Guzzi Nevada Last Of The 750 S Motocycle Cruiser
Honda Shadow 750S and Moto Guzzi Nevada Last Of The 750 S Motocycle Cruiser

0804_crup_14_z+honda_aero+front_tire.jpg Once upon a time a 750cc bike was considered the big leagues, and almost every oem made one. ൽ 1988 there were five cruiser models between 675 cc and 825 cc and only 24 that were larger. ൽ 2008 there are seven bikes in the smaller category and 92 larger than 825 സിസി. But don’t be fooled-the last of the 750s are only small on the scale. representing the traditional side of the cruiser aesthetic is the Honda shadow Aero. similar in appearance to a Harley-Davidson softail Deluxe, the shadow boldly proclaims its status as a classic cruiser, starting with the ubiquitous V-twin engine, big swoopy fenders, wire-spoke wheels and tank-top instrument cluster, ...

മുഴുവൻ ലേഖനം വായിക്കുക »
വിവർത്തനം
 തിരുത്തുക പരിഭാഷ
ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ
ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ

dima911@gmail.com

സോവിയറ്റ് ജനിച്ച

423360519

ഈ സൈറ്റ് കുറിച്ച്

പരസ്യം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, ദയവായി സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെടുക.


സവിശേഷതകളും കൊണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ കാറ്റലോഗ്, ചിത്രങ്ങൾ, റേറ്റിംഗ്, മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ സംബന്ധിച്ച അവലോകനങ്ങളും ദിസ്ചുഷ്സിഒംസ്.