අන්තර්ගත, ශීර්ෂ "Aprilia"

පළ වූ ලිපි, මෙම කොටසින්: 864

සමාලෝචන: Aprilia Dorsoduro 750 බහු පුද්ගලයන් සමග බයිසිකලයක් වේ…

ගමනා ගමනයේ: Aprilia | 20 ජුනි 2015 | Comments Off මත සමාලෝචන: Aprilia Dorsoduro 750 බහු පුද්ගලයන් සමග බයිසිකලයක් වේ…
Review: Aprilia Dorsoduro 750 is a bike with multiple personalities…

සමාලෝචන: Aprilia Dorsoduro 750 is a bike with multiple personalities Aprilia Dorsoduro 750 Click above for high-res image gallery We were more than a little excited to throw a leg over the new Aprilia Dorsoduro right after unloading it from the back of our trailer. After all, the last time we rode a supermoto bike from the Italian motorcycle manufacturer (SXV 550) we had a blast backing the bike into corners and lofting the front wheel at will. Plus, the Dorsoduro certainly has plenty of streetfighter attitude when painted up in our tester’s all-black color scheme. As such, we wasted little time firing up the V-twin engine, getting ourselves familiar with the controls and layout and ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

මෙම Aprilia Dorsoduro පළමු හැඟීම් 1200 – Aprilia සමාලෝචන, යතුරු පැදි…

ගමනා ගමනයේ: Aprilia | 19 ජුනි 2015 | Comments Off මත මෙම Aprilia Dorsoduro පළමු හැඟීම් 1200 – Aprilia සමාලෝචන, යතුරු පැදි…
First impressions of the Aprilia Dorsoduro 1200 – Aprilia review, motorcycle…

මෙම Aprilia Dorsoduro පළමු හැඟීම් 1200 When I found out the Dorsoduro was coming in a 1200 I had an idea that it could finally supersede my Buell XB12X, a bike I have owned, loved and ridden daily for the last 4 අවුරුදු. The Buell XB12x (known as the Ulysses, a terrible name) is a great bike but something new had to be on the horizon and there is not exactly a massive rangevin the market for large super motard style bikes. There is the Ducati Hypermotard 1100. there is a the KTM Super Duke 990R (more a naked streetfighter), මෙම KTM 990 Supermoto and until now not really much else. They are all great bikes in their own rights but for one reason or another haven’t grabbed me. I like ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

2011 Aprilia එස්.වී 450-Aprili

ගමනා ගමනයේ: Aprilia | 19 ජුනි 2015 | Comments Off මත 2011 Aprilia එස්.වී 450-Aprili
2011 Aprilia SXV 450-Aprili

2011 Aprilia SXV 450 2011 Aprilia SXV 450 – 2011 Aprilia SXV 450 2011 Aprilia SXV 450 Once again Aprilia has remained faithful to the tenets of its development philosophy, and has transferred the experience gained from competition directly into the production of the SXV. Ever since its debut, the world-s first twin cylinder supermotard has been constantly developed and perfected by the immense technical know-how of Aprilia Racing and the vast experience of many times world champion Thierry Van Den Bosch. Because of this, race after race, the SXV has always demonstrated a potential the competition cannot hope to achieve 2011 Aprilia SXV 450 Features DESIGN As with all Aprilias, ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

Aprilia Scarabeo 50 එදිරිව 100 සමාලෝචන 1 ස්කූටර් ෙමෝෙපඩ්

ගමනා ගමනයේ: Aprilia | 19 ජුනි 2015 | Comments Off මත Aprilia Scarabeo 50 එදිරිව 100 සමාලෝචන 1 ස්කූටර් ෙමෝෙපඩ්
Aprilia Scarabeo 50 vs 100 Review 1 Scooters Mopeds

Aprilia Scarabeo 50 එදිරිව 100 සමාලෝචන 1 Aprilia Scarabeo 50 එදිරිව 100 සමාලෝචන 1 Which is the philosophy that distinguishes the 2007 Design Year. Despite the fact that it obtained crucial updates, it did not betray the philosophy behind its iconic status. The style is overflowing by brand-new stylistic components using an optical class whose design and also technologies was redesigned. The posterior light is absolutely renovated using LED technologies to increase back visibility and carries excellent security ramifications. The blinkers have adopted white glass having a glazed structure. The front light has been specifically changed as well as the steering wheel is enhanced. An sophisticated front ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

2009 Aprilia මානා 850 GT සමාලෝචන – අවසාන MotorCycling

ගමනා ගමනයේ: Aprilia | 19 ජුනි 2015 | Comments Off මත 2009 Aprilia මානා 850 GT සමාලෝචන – අවසාන MotorCycling
2009 Aprilia Mana 850 GT Review – Ultimate MotorCycling

2009 Aprilia මානා 850 GT | Review Mana 850 GT Review The year 2009 seems to be the year when electric could get a breakthrough into our consciousness for the future in motorcycling and I think the Aprilia Mana 850 GT could be the motorcycle to bring us into a new era in a smooth way. පියාජියෝ, the owners of Aprilia, deserves kudos for trying to lead the way in many new areas in the two-wheeled world. Piaggio is making innovative three-wheeled scooters (the MP3) and large capacity motorcycles with automatic transmission (the Mana) mainstream, and there are serious hybrids on its way too. When it comes down to dead-easy practicality and clever solutions, the Aprilia Mana 850 GT is right up ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

2010 Aprilia Scarabeo 200 - භාවිතා 2010 Scarabeo 200 යතුරුපැදිකරු සඟරාව දී

ගමනා ගමනයේ: Aprilia | 19 ජුනි 2015 | Comments Off මත 2010 Aprilia Scarabeo 200 - භාවිතා 2010 Scarabeo 200 යතුරුපැදිකරු සඟරාව දී
2010 Aprilia Scarabeo 200 – Used 2010 Scarabeo 200 at Motorcyclist Magazine

2010 Scarabeo 200 2010 Aprilia Scarabeo 200 Intro Aprilia has been been in business since just after WW II, when it first started selling bicycles out of its factory in Noale, Italy. During the late 1960s, the company shifted its focus to producing 50cc mopeds, followed by the Scarabeo motocross bike of 1970. By the end of the decade, Aprilia had established a reputation as a leading maker of motocross bikes. During the 1980s and 1990s, Aprilia expanded its reach into the Grand Prix and rally racing arenas, and their efforts were met with success outside of the world of motocross. Their fame in the racing world increased demand for their products, and allowed them to offer enduro bikes, ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

Aprilia NA 850 මානා සහ හොන්ඩා එන්.සී. 700 එස් DCT යතුරු පැදි

ගමනා ගමනයේ: Aprilia | 19 ජුනි 2015 | Comments Off මත Aprilia NA 850 මානා සහ හොන්ඩා එන්.සී. 700 එස් DCT යතුරු පැදි
Aprilia NA 850 Mana and Honda NC 700 S DCT Motorcycles

  විස්තර : ඇයි ක්ලච් වන අතර තාක්ෂණය එය කරන්න පුළුවන් නම්, මාරු? ස්වයංක්රීය යතුරු පැදි වඩා වත්මන් වෙමින්, නමුත් ඔවුන් ප්රයෝජනවත් මොනවාද, කවුරුන් සමහර විට නිවැරදි ලෙස eyesore? සාපේක්ෂව Variator හා dual-ක්ලච් සම්ප්රේෂණ. වාහන නිෂ්පාදන කර්මාන්තය තුළ අලුතින් නිෂ්පාදනය කරන වාහන විශාල ප්රමාණයක් ස්වයංක්රීය සම්ප්රේෂණ සමග එකලස් පිටත්. උණුසුම් සාකච්ඡා කිරීමට Stammtisch මෙම පහසුකම්වලට කර ඇත, තවදුරටත් වසර සඳහා, හා නිදහස හෝ දුෂ්ට gearshift ක සීමා උත්තර පසුතැවෙමින්. ඒ වෙනුවට විරුද්ධ නඩුව. අත්පොත සම්ප්රේෂණ සමග සංසන්දනය සුවපහසුව නවීන ස්වයංක්රීය ගහණයක් සහ පහසුවෙන් පොරොන්දු, හා ගතිකත්වයන් තුළ දී හොඳම වැඩි. All those who have ever ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

WSBK පිලිප් දිවයින: Laverty, Suzuki රථ පාහේ ප්රදර්ශනය ක්රීඩා රයිඩර් සොරකම්

ගමනා ගමනයේ: Aprilia | 19 ජුනි 2015 | Comments Off මත WSBK පිලිප් දිවයින: Laverty, Suzuki රථ පාහේ ප්රදර්ශනය ක්රීඩා රයිඩර් සොරකම්
WSBK Phillip Island: Laverty, Suzuki almost steal the show Sport Rider

WSBK පිලිප් දිවයින: Laverty, Suzuki almost steal the show 146-1402-+world-superbike-phillip-island+1.jpg For better and for worse, Eugene Laverty was the protagonist in the WSBK season opener in Phillip Island . In Race 1, the Suzuki rider stole the show with a spectacular comeback from seventh position to interrupt a win-less streak of 94 races for the Japanese constructor (the last win for the GSX-R dated back to 2010, in Kyalami, South Africa) and win back-to- back races on the different bikes (after switching from Aprilia). In Race 2, his engine blew up with seven laps to go while he was fighting at the top against polesitter Sylvain Guintoli (Aprilia) and Loris Baz (කවසාකි), prompting ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

Aprilia Tuono V4 ආර් සර්ව පාක්ෂික නියෝජිත කමිටුවේ මත ඉක්මන් ගමන – යතුරු පැදියක් චාරිකාව පුවත් – යතුරු පැදි…

ගමනා ගමනයේ: Aprilia | 19 ජුනි 2015 | Comments Off මත Aprilia Tuono V4 ආර් සර්ව පාක්ෂික නියෝජිත කමිටුවේ මත ඉක්මන් ගමන – යතුරු පැදියක් චාරිකාව පුවත් – යතුරු පැදි…
Quick ride on Aprilia Tuono V4 R APRC – Motorbike Tour News – Motorcycle…

Quick ride on Aprilia Tuono V4 R APRC Sunday, ජුලි 15, 2012 At Just Ride Motorbike Tours and Rentals we are always looking for motorbikes that have that certain quality that makes them stand out, regardless of whether they are a retro, naked, ක්රීඩා, tourer or cruiser type. Aprilia is one brand that has caught our eye with their exciting range of motorcycles that epitomise pure riding enjoyment. In this article we will tell you about our test ride on the Aprilia Tuono V4R APRC. You can read full technical reviews elsewhere on this amazing bike. Some are listed below. Here I will just give my impressions on how the Tuono feels, why I would choose it for our collection and what you can expect ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

Aprilia Dorsoduro සමාලෝචන – Hypermotard Killer? – Moto-ආශ්රිත – Motocross…

ගමනා ගමනයේ: Aprilia | 19 ජුනි 2015 | Comments Off මත Aprilia Dorsoduro සමාලෝචන – Hypermotard Killer? – Moto-ආශ්රිත – Motocross…
Aprilia Dorsoduro Review – Hypermotard Killer? – Moto-Related – Motocross…

Aprilia Dorsoduro සමාලෝචන – Hypermotard Killer? 8/8/2008 3:13 PM 2008 Aprilia Dorsoduro Review Supermoto Style Done Just Right story by Yossef Schvetz, Photograph by Piaggio, Created Jul. 31, 2008 Here’s a tip for Aprilia’s sales floor managers: If a potential Dorsoduro buyer walks into your dealership, blindfold him and seat him on the Dorsoduro, start the engine and let him play with the throttle. Another saledone. It’s been a long, long time since an engine’s sound got me so horny, provoking uncontrollable spasms in my annular muscles down there and unhealthy tension in my branded knickers. In our PC/castrated- exhaust era, we’ve seemingly forgotten just how ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »
පරිවර්තනය
 සංස්කරණය කරන්න පරිවර්තිත
අපේ හවුල්කරුවන්
අපිව අනුගමනය කරන්න
අප අමතන්න
අපගේ සබඳතා

dima911@gmail.com

සෝවියට් සංගමය තුල උපත

423360519

මෙම වෙබ් අඩවිය ගැන

වෙළඳ දැන්වීම් ගැන සියලු ප්රශ්න සඳහා, කරුණාකර අමතන්න අඩවිය ලැයිස්තුගත.


පිරිවිතර හා යතුරු පැදි නාමාවලිය, පින්තූර, ශ්රේණිගත කිරීම්, යතුරු පැදි ගැන විචාර හා discusssions.