අන්තර්ගත, ශීර්ෂ "Kymco"

පළ වූ ලිපි, මෙම කොටසින්: 95

Super 9 50 ස්කූටරය පුවත් සහ විමර්ශණය Scootersales

ගමනා ගමනයේ: Kymco | 16 Apr 2015 | Comments Off මත Super 9 50 ස්කූටරය පුවත් සහ විමර්ශණය Scootersales
Super 9 50 Scooter News and Reviews Scootersales

The Police of Caboolture are set to introduce two bright new Kymco scooters to their patrol team. Thanks to a fundraiser organised by local radio station 101.5 FM, in collaboration with other local community groups enough money was raised for Crime Stoppers Caboolture to purchase two Kymco Super 9 scooters for the Caboolture Police. The purpose for the scooter purchase is help police complete proactive policing around the Caboolture region. The bright features, විශ්වසනීයත්වය, efficiency, value and high-performance of the Super 9 Scooter attracted the Caboolture Police to Kymco. The scooters are an innovative approach taken by the Cabollture Police to give high visibility to patrols and it is ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

Kymco ZX 50 මෝටර් ස්කූටර් මාර්ගෝපදේශය

ගමනා ගමනයේ: Kymco | 16 Apr 2015 | Comments Off මත Kymco ZX 50 මෝටර් ස්කූටර් මාර්ගෝපදේශය
Kymco ZX 50 Motor Scooter Guide

KYMCO ZX 50 Kymco’s ZX 50 scooter was their peppy 2-stroke 50cc sports scooter in the early years of their North American presence. After a few years the sporty Super 9 joined the ZX50 as an even sportier option. සදහා 2006, the USA MSRP was $1799 which was several hundred less than the Super 9. The ZX 50 was part of Kymco’s original lineup in the USA when they entered this market in late 2000 and it was also part of the original line up in Canada for the 2005 වසරේ මාදිලිය. The ZX 50 was sold for six years in the USA (2001 – 2006) and three years in Canada (2005 – 2007). Elsewhere in the world, the ZX50 debuted as early as 1996. Engine The ZX 50 used the same motor ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

2011 Kymco Like 200i Preview Scooters Mopeds

ගමනා ගමනයේ: Kymco | 14 Apr 2015 | Comments Off මත 2011 Kymco Like 200i Preview Scooters Mopeds
2011 Kymco Like 200i Preview Scooters Mopeds

2011 Kymco Like 200i Preview 2011 Scooters The Taiwanese motorcycle producer declared three brand new scooter models for the 2011 design year, the 50cc Super 8 50 2T, the 200cc Like 200i and also the 300cc Downtown 300i. This Super 8 50 2T is a brand new entry-level scooter having a 2-stroke, 49cc, air-cooled, single-cylinder engine. The second motorcycle, the Like 200i ıs often a larger-displacement type of your Like 50, whilst the Downtown 300i delivers a performance of a genuine maxi scooter. The littlest, 49cc scooter has a new, EPA-compliant SOHC engine, which is coupled with Kymcos perfect automated transmission. එම 2011 Super 8 50 2T is available in three race shade mixtures of ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

Kymco Super 8 150 – Scooter FocusAll about Scooters

ගමනා ගමනයේ: Kymco | 12 Apr 2015 | Comments Off මත Kymco Super 8 150 – Scooter FocusAll about Scooters
Kymco Super 8 150 – Scooter Focus – All about Scooters

Kymco ScootersStyle, Quality and Price Somewhere between the quality of Japanese scooters and the price of Chinese scooters lies Kymco, a Tawianese scooter manufacturer. Like the Japanese manufacturers, Kymco have a network of official dealers in the USA and offer products with a real warranty and dealer support. However like the Chinese scooters, Kymco have a number of models which are more affordable than their Japanese counterparts. My pick of the Kymco line for someone wanting a low cost scooter would probably be the Kymco Super 8 150cc model. It’s a sport bike style scooter (which appeals to me) and is shown below in its most striking blue and yellow color scheme! Kymco ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

2012 Kymco Downtown 200i First Ride – යතුරු පැදි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

ගමනා ගමනයේ: Kymco | 8 Apr 2015 | Comments Off මත 2012 Kymco Downtown 200i First Ride – යතුරු පැදි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
2012 Kymco Downtown 200i First Ride – Motorcycle USA

2012 Kymco Downtown 200i First Ride Watch as MotoUSA tours the outskirts of the historic port city of Charleston, South Carolina in the 2012 Kymco Downtown 200i First Ride Video. As gas prices creep ever closer to the five-dollar mark, the American public will once again look for ways to cut fuel costs. Not only is the latest escalation in the price of refined crude a reason to be frugal, but it also presents an excuse for previously hesitant two-wheel buyers to step up to the dealership finance desk. I can hear it now, “Of course I need to get this, dear; it gets much better fuel mileage than my truck.No matter the reason or excuse, two-wheeled purchases will increase as the ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

වෙස්පා LX 50 සමාලෝචන

ගමනා ගමනයේ: Kymco | 6 Apr 2015 | Comments Off මත වෙස්පා LX 50 සමාලෝචන
Vespa LX 50 Review

Mini city scooter For low-speed scooting around town, experts say the Vespa LX 50 is the best small scooter you can buyalthough it’s definitely not the least expensive. But most critics say the Vespa LX 50 scooter’s superb build, style, steadiness and storage space make it worth the extra cash. It’s the quality… you feel it as soon as you get on, TheScooterReview.com says of the LX 50. The little Vespa LX 50 is heavier than other 50 cc scooters, which can make it tougher for small riders to move around by hand, reviews say, but it also gives the Vespa scooter extra smoothness and stability. 50 cc gas scooters generally top out at around 40 පැයට සැතපුම්, and the Vespa LX ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

Kymco Super 8 150 Scooter Riding Review- 2010 Kymco Scooters

ගමනා ගමනයේ: Kymco | 5 Apr 2015 | Comments Off මත Kymco Super 8 150 Scooter Riding Review- 2010 Kymco Scooters
Kymco Super 8 150 Scooter Riding Review- 2010 Kymco Scooters

Kymco Super 8 150 – First Ride High performance without the high velocity. What? $4K for a decent scooter with enough power to evade cardiac arrest? Way too much. Kymco has a better idea: its swoopy Super 8 150, introduced in 2008, is quite a bit of scooter for just $2399, and it’s not your typical tiny-wheeled wobbler, either.No, those aren’t Dunlop D207s on those tasty 14-inch wheels, they’re Cheng Shin T207s, and with more than 300 miles on the clock, we’ve got them nicely feathered almost to the edges. The front disc brake’s not particularly powerful but that’s okay, because neither is the 149cc, sohc air-cooled Single that powers the Super 8. That little engine does pack ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

KYMCO Downtown 300i YouMotorcycle

ගමනා ගමනයේ: Kymco | 3 Apr 2015 | Comments Off මත KYMCO Downtown 300i YouMotorcycle
KYMCO Downtown 300i YouMotorcycle

KYMCO Downtown 300i The all new 2011 KYMCO Downtown 300i’s have landed in Canada, many have been awaiting its arrival date. The Downtown 300i was designed with maxi-scooter performance and sport bike agility for the perfect scooter experience. The scooter looks particularly sharp and looks equally as good on paper. We took our first look at two of them today at Studio Cycle Group in Toronto. The powerplant is a 300cc liquid cooled, four stroke engine with electronic fuel ignition and automatic CVT transmission. The result is a smooth, fuel-efficient engine that will be as comfortable taking you around the town as it will around the province. All without shifting gears. We’ve already ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

2012 Kymco People GT 300i First Ride – යතුරු පැදි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

ගමනා ගමනයේ: Kymco | 3 Apr 2015 | Comments Off මත 2012 Kymco People GT 300i First Ride – යතුරු පැදි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
2012 Kymco People GT 300i First Ride – Motorcycle USA

2012 Kymco People GT 300i First Ride Watch as MotoUSA’s Justin Dawes puts the Kymco’s newest scooter through its paces in the 2012 Kymco People GT 300i First Ride Video . It’s been 11 years since Kymco. aka Kwang Yang Motor Co. jumped into the U.S. scooter market with just a handful of models available. In those early days the Taiwanese manufacturer struggled to gain credibility in the market when compared to the Japanese Big Four and the well-established European scooter mills. Kymco was often unfairly heaped into the same bucket as the cheap Chinese knock off scooters sold at strip malls and auto part stores. If you want to start a fight with a Kymco executive or engineer ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »

2011 KYMCO Like 200i – Used 2011 Like 200 i at Motorcyclist Magazine

ගමනා ගමනයේ: Kymco | 1 Apr 2015 | Comments Off මත 2011 KYMCO Like 200i – Used 2011 Like 200 i at Motorcyclist Magazine
2011 KYMCO Like 200i – Used 2011 Like 200 i at Motorcyclist Magazine

2011 Like 200i 2011 KYMCO Like 200i In 2009, the Kymco Like joined the increasing ranks of cute little fuel-sipping urban scooters buzzing US streets. Following on the heels of the debut of the Like 50 තුල 2010, එම 2011 Kymco Like 200i beefs up the power and technology. With its locking glove box, rear cargo box, and under-seat storage, it will serve the daily commute and the run to the store for odds and ends forgotten on earlier shopping trips. That is, if the odds and ends are small. Cargo decisions will need to be judicious. The trunk will hold a helmet, but the helmet will not go under the seat. The brakes are good, and the Like will take on an extra passenger on the vinyl seat without ...

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න »
පරිවර්තනය
 සංස්කරණය කරන්න පරිවර්තිත
අපේ හවුල්කරුවන්
අපිව අනුගමනය කරන්න
අප අමතන්න
අපගේ සබඳතා

dima911@gmail.com

Born in the USSR

423360519

මෙම වෙබ් අඩවිය ගැන

වෙළඳ දැන්වීම් ගැන සියලු ප්රශ්න සඳහා, කරුණාකර අමතන්න අඩවිය ලැයිස්තුගත.


පිරිවිතර හා යතුරු පැදි නාමාවලිය, pictures, ශ්රේණිගත කිරීම්, යතුරු පැදි ගැන විචාර හා discusssions.