බොහෝ කියවීමට, ලිවීමට

හාර්ලි-ඩේවිඩ්සන් 2011 Road Glide Ultra FLRTU: යතුරු පැදි සමාලෝචන – Yahoo

6 මැයි 2015 | කර්තෘ: | Comments Off මත හාර්ලි-ඩේවිඩ්සන් 2011 Road Glide Ultra FLRTU: යතුරු පැදි සමාලෝචන – Yahoo
Harley-Davidson Road Glide Ultra

H-D Touring Bike at an Economical Price

Harley-Davidson reports it is introducing three new-for-2011 bikes. The one that caught my attention is the Road Glide Ultra FLRTU. A higher-end Harley, it remains affordable by leaving consumer teasers, such as fancy paint jobs and CVO options, for other models.

Starting at $22,499, the buyer can have an incredible touring bike with the Harley-Davidson growl and name. Four colors cover this bike: Vivid Black, Brilliant Silver Pearl, Cool Blue Pearl, and Merlot Sunglo.

The fairing, described in greater detail by Smartcycleshopper. has dual headlights and cockpit-style instrumentation. It offers good wind deferral to speeds of about 60 පැයට සැතපුම්, when the rider will start feeling some buffeting. The Road Glide Ultra FLRTU’s fairing assembly is mounted to the frame, not the forks, putting minimal weight on the front wheel, allowing easier turning.

The one-piece Electra Glide saddle, with its deeper bucket and narrower width, assures greater ground reach. Estimated mileage is 35 mpg city driving, සහ 54 mpg highway driving.

Designed for an experienced rider, the Road Glide Ultra is 98.7 inches in length, and weighs in at 850 pounds dry weight. It requires a lot of heft to get it off the side stand. Two additional down sides to most riders are the strong kick needed to get into first gear, and the maximum lean angles of 33 degrees to the right and 31 degrees to the left, due to the 5.1 inch ground clearance.

I am not sure why they limited the fuel tank to 6-gallons on a tour bike; perhaps it is because 91 octane or higher is recommended.

The larger 1690cc PowerPak engine, bundled with ABS, and security system, is part of the Road Glide Ultra. The hands-free fob is like getting candles on a birthday cake: it lends a special touch to a fantastic item. Ordering the PowerPak bundle for other touring bikes adds $1995 to their selling price, so it is a nice feature in the Road Glide Ultra.

The 6-speed transmission makes for a more controlled ride.

Harley-Davidson Road Glide Ultra

Road Glide Ultra’s King Tour-Pak includes soft luggage liners, storage pockets, and wraparound tail and brake lights. A passenger gets a backrest and armrests, commentsHarley-Davidson Blogspot. The lower fairings are vented.

The fairing also includes integral storage compartments, cruise control, and an 80-watt, four-speaker Harmon/Kardon audio system with a CD/MP3 player and a CB/intercom.

කරන අතර Harley-Davidson Road Glide Ultra is totally out of my league, I enjoyed doing this review on a bike that is great for many of you. It is most suitable for an experienced rider with the stamina to lift the bike, if it goes down, take the bike off its stand, and kick hard enough to start the H-D Road Glide Ultra.

Sources:

Basem Wasef. 2011 Harley-Davidson Road Glide Ultra Review


Harley-Davidson Road Glide Ultra
Harley-Davidson Road Glide Ultra
Harley-Davidson Road Glide Ultra
Harley-Davidson Road Glide Ultra

රසවත් ලිපි

මෙම ප්රවර්ගය සතු අනෙකුත් ලිපි "හාර්ලි-ඩේවිඩ්සන්":

Translation
 Edit Translation
Our partners
Follow us
අප අමතන්න
අපගේ සබඳතා

dima911@gmail.com

සෝවියට් සංගමය තුල උපත

423360519

මෙම වෙබ් අඩවිය ගැන

වෙළඳ දැන්වීම් ගැන සියලු ප්රශ්න සඳහා, කරුණාකර අමතන්න අඩවිය ලැයිස්තුගත.


පිරිවිතර හා යතුරු පැදි නාමාවලිය, පින්තූර, ratings, යතුරු පැදි ගැන විචාර හා discusssions.