மிக எழுத படிக்க

Harley Davidson FXR FXRS Low Rider Sport eBay

4 பிப்ரவரி 2015 | ஆசிரியர்: | இனிய comments மீது Harley Davidson FXR FXRS Low Rider Sport eBay
Harley-Davidson FXRS 1340 Low Rider

Five-speed manual

Here for sale is a Harley Davidson FXR Low Rider Sport 1990 மாதிரி. The bike was registered to its first owner on the 12/06/1990. The second owner bought it on the 02/04/1992.

He then owned the bike for 21 years until I bought it last month.

The second owner bought the bike primarily to take in a tour of the United States. a long held dream of his. This he did and most of the first 10,000 miles that the bike covered were spent running around America over a several month tour. The bike has been to the Sturgis Rally ( there’s a sticker from the event on the screen ) and Death Valley amongst many other famous venues all over the USA.

With so many memorable memories gained on the trip he decided to keep the bike. Many other bikes have come and gone over the years but the Harley always stayed.

To the bike; Over the years that he owned the bike he made several modifications and upgrades. The bike has Koni rear shocks fitted. A pair of superb Harrison six pot billet front brake callipers…these are a monumental improvement over the original brakes. Harley Davidson leather saddle/touring bags and rails are fitted. Several casings have the Harley Davidson logos set in the middle.

The bars have been changed for some more comfortable items. The brake and clutch levers are chrome. Its fitted with a Screamin’ Eagle carb and a full Kerker exhaust system.

The clocks now nestle in a very nice chrome mount. The indicators on the rear were changed for smaller ones to allow more room for the panniers.

From what I can tell from speaking to the last owner we think the bike was sold by the supplying dealer with the carb and exhaust fitted. The bike certainly sounds fantastic through the pipes and carburates effortlessly and pulls like a train.


A couple of years ago the bike was stripped down and the frame powder coated along with the swinging arm and rear brake mount. All of which still look excellent today. At the same time the owner took the opportunity to have the paintwork refinished at great expense, it looks lovely.

The motor was inspected as a matter of course and was put back together with a clean bill of health and little more than a new set of new rings.

The bike has had a new pair of Avon Venom X’s fitted in the last few hundred miles and obviously have thousands of miles left in them. The bike rides superbly on its Koni rear shocks and new tyres. The front brakes are incredibly reassuring too.

Harley-Davidson FXRS 1340 Low Rider
Harley-Davidson FXRS 1340 Low Rider

I have all the previous MOT certificates to verify the mileage from new. The bike has been self maintained by the previous owner.

In picture 11 I have shown the items that will come with the bike on sale. Including; an MOT friendly numberplate, 3 service manuals, 1 original owners manual, a quality touring screen, the original rear indicators, a pair of front indicators to match the rears, the original handlebars, a brand new fuel tap ( the original has a repair ), a front fork mounted leather Harley bag, some official Harley oil and brake fluid and twelve brand new brake pads and pins for the Harrison six pots for when you need them.

As with all second hand vehicles there are a couple of things I would like any potential buyer to be aware of. There is a scrape ( I’m sure I made it visible in one of the photos, as it’s not always obvious in pics ) on the underneath of the bottom exhaust. This doesn’t detract from the bike in any way in my opinion. The only other thing of note is that the previous owner had the primary case chromed some years ago and it wasn’t a great job. The chrome has started to flake.

Included in the sale is really very nice chrome replacement ready to fit. as in the pics. I bought this because the bike deserved it.

The bike is currently MOT’d till the end of July 2014 and taxed till the end of February 2014

I have looked at all the other FXR’s for sale in the UK on various sites at the moment and priced mine to sell. I think it has some really nice touches to it and the replacement cycle parts have been chosen as improvements and not just for show. Overall the bike is a great example of an FXR and rides incredibly well with a great engine.

Please contact Ray on 07854 417757

Harley-Davidson FXRS 1340 Low Rider
Harley-Davidson FXRS 1340 Low Rider
Harley-Davidson FXRS 1340 Low Rider
Harley-Davidson FXRS 1340 Low Rider
Harley-Davidson FXRS 1340 Low Rider

சுவாரஸ்யமான கட்டுரைகள்

என குறித்துள்ளார்:

வகை மற்ற கட்டுரைகள் "ஹார்லி டேவிட்சன்":

மொழிபெயர்ப்பு
 மொழிபெயர்ப்பு திருத்த
எங்கள் பங்காளிகள்
எங்களை பின்தொடரவும்
எங்களை தொடர்பு கொள்ள
எங்கள் தொடர்புகள்

dima911@gmail.com

சோவியத் பிறந்த

423360519

இந்த தளத்தில் பற்றி

விளம்பர பற்றி அனைத்து கேள்விகளுக்கும், தளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள தொடர்பு கொள்ளவும்.


மோட்டார்சைக்கிள்கள் விவரக்குறிப்புடனான பட்டியல், படங்கள், மதிப்பீடுகள், மோட்டார்சைக்கிள்கள் பற்றிய விமர்சனங்கள் மற்றும் discusssions.