రాసుకోడానికి చదవండి

Ducati ST2, ST3 & ST4 Givi Luggage Mounting Kits and Accessories

5 Jan 2015 | రచయిత: | ఆఫ్ వ్యాఖ్యలు పై Ducati ST2, ST3 & ST4 Givi Luggage Mounting Kits and Accessories
Ducati ST2

Ducati ST2, ST3 ST4 Givi Luggage Mounting Kits and Accessories

Givi Luggage Mounting System and Accessories for the Ducati ST2, ST3 ST4.

The modern GIVI reality is a vision which has taken shape over the years. The idea to move together: an italian design, a strong technological attitude and a great specific knoledge of materials. It is the development of a quality idea which makes a small factory in Brescia grow to the actual dimensions and mundial fame of today. More than 150 employees in the production centres in Italy, Europe and U.S.A.

Always with the same determination of the first day. From this philosophy brings to life the project HPS (Head Protection System) with who we entered into the helmet domain with a mission which points strongly on security. A consistent care that has been translated into the introduction of technological solutions of great functionality, detailed care and maximum reliability.

At the base of our items, from the smallest accessory to the top range helmet, there are always two inseparable elements: the most innovative technology and the recognized quality made by hand in Italy.

The vision of GIVI is something which contributes to make life easier with products which transform the use of motorcycles not only practical but also comfortable and aesthetically pleasing, to convert both current and potential motorcyclists. GIVI wants to be for all users: from motorcyclist to scooter riders which use this means of transport in the city or for small journeys.

Luggage: The GIVI top cases and panniers are the result of more than 30 సంవత్సరాల’ experience of careful attention to detail and caring for the needs of motorcyclists.The case opening/detaching system is operated with one hand only and the MONOKEY® and MONOLOCK® fitting systems guarantee ease of use together with a high reliability and durability that always characterise all GIVI products.MONOKEY® and MONOLOCK® cases boast a patented locking system that enables the opening/detaching of the case and its attaching/releasing from the plate with a single key.MONOKEY® cases have a bigger capacity than MONOLOCK® cases and are for use on motorcycles.MONOLOCK® cases have a smaller capacity and are usually used on scooters and maxiscooters.

Note: The Top Box mounting kit as shown is not compatible with the factory fitted panniers and can only be used on its own.

Ducati ST2

Screens: The GIVI spoiler collection shows once again GIVI’s attention to motorcycliststastes, by meeting both the needs of motorcyclists riding naked bikes, with universal windscreens available in specific and matchable colours (to be combined with the colour of the bike), as well as the riders using sport bikes, offering specific aerodynamic spoilers in three different types, available for the majority of bike models on the market.


For other Givi products for your motorcycle please send us an email and see if we can help.

We dont have all boxes and ancilliary parts in stock at any given time. If you have any questions about delivery times and stock availability please contact us on sales@bici.co.uk.

Make Givi Luggage Mounting System and Accessories the choice of luggage for your Ducati ST2, ST3 ST4.

Note: The Top Box mounting kit as shown is not compatible with the factory fitted panniers and can only be used on its own.

Ducati ST2
Ducati ST2
Ducati ST2
Ducati ST2
Ducati ST2

ఆసక్తికరమైన కథనాలు

వంటి టాగ్డ్:

వర్గం యొక్క ఇతర వ్యాసాలు "డుకాటీ":

అనువాద
 అనువాదం మార్చు
మా భాగస్వాములు
మమ్మల్ని అనుసరించు
మమ్మల్ని సంప్రదించండి
మా పరిచయాలు

dima911@gmail.com

USSR లో బోర్న్

423360519

ఈ సైట్ గురించి

ప్రకటనల గురించి అన్ని ప్రశ్నలకి, సైట్ జాబితా సంప్రదించండి.


మోటార్సైకిళ్ళు ప్రత్యేకతలతో జాబితా, చిత్రాలు, రేటింగ్లు, సమీక్షలు మరియు మోటార్ సైకిళ్ళు గురించి discusssions.